Ny Særavtale signert 1 oktober 2019
Ny særavtale er inngått, gjeldende fra 1 oktober 2019. Denne inneholder avtale om rotasjonsordning for ansatte i poolen, opparbeiding av ansiennitet for midlertidig ansatte, og kompensasjon dersom turen kanseleres etter innsjekk heliport.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Styrke 2014
IE klubben ESS var godt representert på Styrke 2014. konferansen gikk av stabelen 8-9 april i Haugesund og samlet godt over 150 tillitsvalgte innen industri Energi.
Styrke 2014
Klubben var representert når konferansen Styrke 2014 gikk av stabelen i Haugesund 8-9 april.
Det var mage gode innlegg, og noe av som gjorde størst inntrykk var da Offshoredykkerunionen holdt ett fengende innlegg om deres kamp mot staten for å få et rettmessig erstattningsoppggjør for helsemessige plager som dykkerne har blitt utsatt for.
NOPEF og nå INDUSTRI ENERGI har vært en stor støtte for dykkerne for å få til en rettmessig erstatning."jeg er takknemlig og rørt over å være her hos dere i dag. Det har vært en lang vei. I disse dager sitter vi og forhnadler med regjeringen om kompensasjon for lidelsene vi er påført gjennom pioneerdykking på norsk sokkel. Vi har mistet mange gode dykkerkollegaer underveis, men vi har fått masse støtte fra Industri Energi. Det er vi veldig takknemlig for", sa Leif Morten Rask 
 
Egenmelding
Bedriften oppfordrer til bruk av egenmelding i stedet for sykemelding, og det er viktig at alle setter seg inn i reglene for dette. Her kommer litt info fra NAV sine rettningslinjer om egenmelding:
 
Med egenmelding menes at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. Du kan bare bruke egenmelding i arbeidsgiverperioden, det vil si de første seksten kalenderdagene av et sykefravær. Du må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å få rett til å bruke egenmelding. Hvis du har fravær utover tre kalenderdager kan arbeidsgiveren kreve sykmelding.
Egenmeldte fraværsdager forut for sykmelding fra lege, regnes som brukte egenmeldingsdager.
Dersom bedriften du jobber i er en IA-virksomhet, kan du bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager. Egenmelding kan brukes i 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Det er ikke begrensning på antall ganger retten kan benyttes.
Arbeidsgiveren kan bestemme at du ikke skal fÎ bruke egenmelding hvis:
• du har brukt egenmelding fire ganger i løpet av en 12-måneders periode,
• arbeidsgiveren har rimelig grunn til Î anta at fraværet ditt ikke skyldes sykdom
Arbeidsgiveren skal gi deg varsel når de fratar deg retten til å bruke egenmelding, slik at du kan uttale deg.
Hvis du har mistet retten til å bruke egenmelding skal arbeidsgiver vurdere dette på nytt etter seks måneder. 
 
 
Avspasering for faste vikarer uten fast skift.
Om det er noen som ikke har fått utbetalt overtid som de har rett på i henhold til for lite avspasering etter 1.5 dagers regelen bes de kontakte personal og/eller klubben om dette.
 
IE Klubben i ESS ønsker alle en riktig god påske.
 
Hilsen
Per Holstein, Klubbleder Mobil 920 96 683 


 
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • Dine rettigheter ved nedb...
  Mange bedrifter rammes av nedbemanninger i disse dager. Her kommer et tilbud til deg som vil lære mer om dine ...
 • En positiv nyhet i tøft m...
  Bedriften har valgt å trekke de varslede oppsigelsene tilbake. Dette skyldes i hovedsak at forventede oppdrag ...
 • Uttalelse fra Årsmøtet IE...
 • Årsmøte 2015 er i gang på...
  Årsmøte 2015 startet på Scandic Maritim hotel Haugesund. 24 engasjerte tillitsvalgte deltar og setter dag...
 • Ny klubb på Statfjord og ...
  Ny klubb, nytt firma, ny hverdag, nye avtaler. Vil du være med på vårens spennende eventyr?
 • Bemanningssituasjonen pr....
  Foreningene har i dag hatt et møte ang bemanningssituasjonen i bedriften. Og tallene som vises er dramatiske. ...
 • Positivt møte med Coor!
  ESS Support Servise, Industri Energi klubben, SAFE klubben og Lederne har i dag avholdt møte med Coor, som ska...
 • Statoil viderefører ikke ...
  Vi er i dag orientert om at Statfjord / Snorre kontrakten er tildelt CORE Service Management. Kontrakten overf...
 • Støtte til de streikende ...
  Industri Energi klubben i ESS offshore støtter de streikende pilotene i Norwegian Air Shuttle i deres kamp. K...
 • Politisk streik, evalueri...
  Litt om streiken, og enda litt gode nyheter om ESS Mobile Units
 • Kvartalsmøte og Effektivi...
  Klubben hadde ett konstruktivt kvartalsmøte den 21. november. Vi er spesielt fornøyde med at grunnbemanningen ...
 • Presiseringer om oppsigel...
  Det registreres at feil informasjon foreligger. Her er klubbenes presiseringer angående oppsigelsesprosessen i...
 • Forpleiningskonferansen u...
 • oppsigelser EMOU
 • Oppsigelser. Ofte stilte ...
  Vi begynner å bli drevne i såkalte 15.1 samtaler i klubben og har laget en samling med de mest stilte spørsmål...
 • Ekofisk i boks!
 • Pizzakveld
 • Info uke 25
  Om styremøte, verving og ny regjering.
 • Lønnsoppgjøret på NR i ga...
  Den 26. mai møttes partene i Oslo for å forhandle frem ny tariffavtale for flyteriggene.
 • Styrke 2014
  IE klubben ESS var godt representert på Styrke 2014. konferansen gikk av stabelen 8-9 april i Haugesund og sam...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as