Lønnsoppgjøret
IndustriEnergi kom til enighet med Offshore Norge og følgende tillegg ble gitt.Generelt tillegg på lønnsmatrisen kr 41700 gjeldene fra 01.06.23.For boring og forpleiningen er etterslepet på kr 6747det totale lønnstillegget for forpleiningen blir ...
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Info uke 11
Nytt forhandlingsmøte med bedriften
Klubbene var i forhandlinger med bedriften torsdag 16.03.17 angående ny særavtale. Vi er ikke helt i mål men det er forhandlingsvilje på begge sider av bordet og vi håper å ha en avtale på plass om ikke for lenge.
AMU har besluttet å utvide egenmeldingsdagene
De langt fleste sykemeldingen i forpleining er på 14 dager. Ved å utvide egenmeldingsdagene med inntil 14 dager, kan den ansatte selv vurdere lengden for fraværet. Det betyr om en er syk så trenger en ikke sykemelding da kan en faktisk bruke egenmelding inntil 14 dager av den totale potten som er 24 dager. Her er det viktig og huske om at er en ikke frisk etter 14 dager skal en gå til lege og sykemelde seg uavhengig om en skal ut eller er på friperiode til en er klar for utreise. Grunnen til det er at bedriften å vite hvor stor del av arbeidstakerne som er disponibel om noe uventet skulle skje. Klubbene er meget fornøyd med vedtaket i AMU og dette ser vi som en solklar tillit til alle ansatte i selskapet og det er vi veldig glad for.

Storsamlingen som bedriften hadde 14. mars
var en stor suksess og tilbakemeldingen som vi har fått er udelt positiv. Det var kjempe gøy og treffe så mange gode kollegaer og maten som ble laget av våre egne kokker er noe av det beste jeg har smakt. Det skal som kjent arrangeres ytterligere en samling, og vi har fått bedriften til å åpne opp for utvidet påmelding. Vi du delta, men ikke har meldt deg på samlingen 5 april, kontakter du lene.traseth(at)compass-group.no så ordner det seg.....

Fremdrift på Cat-J i Korea
Ptil har nylig hatt tilsyn på Askeladden i Korea. ESS som er tildelt kontrakten var bedt av Ptil om å stille på tilsynet, og derfor var HVO og forpleiningsleder tilstede. Nevnte har bidradd i tidlig fase av prosjektet, noe Ptil anmerket positivt. Ptil merket seg også løsninger som forpleining ikke hadde fått gjennomslag for, og som de forventer rettes opp og finner en god løsning.


Med Vennlig hilsen
Per Holstein, Klubbleder 92096682
Trine Lise Grindevoll, Nestleder 93459789


 
   Del på:         
 
 
Arkiv
 • Følg Landsmøte i Industri...
  Steam Live
 • Nytt forhandlingsmøte med...
  Klubbene var i forhandlinger med bedriften torsdag 16.03.17 angående ny særavtale. Vi er ikke helt i mål men d...
 • Små lyspunkte i barnsjen
  Markedet viser fortsatt ingen tegn til bedring og aktiviteten er fortsatt lav på de fleste av innretningene. O...
 • Ptil´s Oppsummering av ti...
  Ptil arrangerte 4 november en oppsummering av de funn som er gjort i forbindelse med revisjon av arbeidstakerm...
 • IE klubben støtter de str...
  Det er uhørt at Norsk olje og gass ved Karl Erik Schøtt-Pedersen prøver å bruker små forbund for å presse de s...
 • Enighet i meklingen på so...
  Industri Energi og Norsk olje og gass ble kl 03:55 natt til lørdag enige om et resultat som innebærer opprykk ...
 • Medling på sokkeloppgjøre...
  I går startet meklingen mellom IndustriEnergi og Norsk olje og gass på operatør-, boring-, og forpleiningsavta...
 • NR forhandlingene er star...
  Klubbleder er nå i Oslo under årets hovedforhandling med Norsk rederiforbund. Det blir ikke enkle forhandlinge...
 • OBF forhandlingene på NOG...
  NOG har bedt om en utsettelse av forhandlingene som skulle startet til uken. Det er det forståelse for i forbu...
 • En surrealistisk slutt på...
  Det helt utenkelige har skjedd, at hovedrotoren faller av og 13 oljekamerater brått blir revert bort. Familie ...
 • Eldre arbeidstakere på No...
  Klubben var på seminar med Safe og bedriften angående eldre arbeidstakere på Norsk sokkel. Etter 1. juli i år ...
 • Ytterligere behov for per...
  Klubben ble torsdag informert under drøftelser, at ESS dessverre må gå til nye permitteringer!
 • Statoil terminerer kontra...
  Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir su...
 • Årsmøte 2016 avholdt i St...
  Vel blåst årsmøte og tillitsvalgt konferanse. Sammen med IE klubben i COOR ble det avholdt en flott konferanse...
 • Industri Energi klubben i...
  Mandag 22 februar flytter klubben til Forus Øst og adressen er da Forusparken 12. Kontoret ligger i 2 eta...
 • Permittering, og bruk av ...
  Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til perm...
 • Utfordrende tider
  Industri Energi klubben og Safe hadde møte med Ptil 03.02.16 hvor vi la frem de utfordringer som forpleiningsb...
 • ESS Support Service går t...
  Konklusjonen etter flere drøftelsesmøter med bedriften er permittering av 13 ansatte.
 • Siste nytt fra kvartalsmø...
  Her kommer litt info om noen av sakene som var diskutert på kvartalsmøtet med bedriften mandag 18.mai.
 • Dine rettigheter ved nedb...
  Mange bedrifter rammes av nedbemanninger i disse dager. Her kommer et tilbud til deg som vil lære mer om dine ...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as