Ny Særavtale signert 1 oktober 2019
Ny særavtale er inngått, gjeldende fra 1 oktober 2019. Denne inneholder avtale om rotasjonsordning for ansatte i poolen, opparbeiding av ansiennitet for midlertidig ansatte, og kompensasjon dersom turen kanseleres etter innsjekk heliport.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Månedsmøter med ESS
Klubben var i månedsmøte med bedriften mandag 06.03.17, hvor flere saker ble diskutert. Den store saken som vi hele veien har på agendaen er bedriftens bruk av midlertidige ansatte. Vi er sterkt uenig med bedriften utstrakte bruk av midlertidige ansatte i en tid hvor vi har sagt opp flere hundre gode arbeidskamerater.
Vi er sterkt uenig med bedriften utstrakte bruk av midlertidige ansatte i en tid hvor vi har sagt opp flere hundre gode arbeidskamerater. Dette er noe som setter hele vårt gode samarbeid med bedriften i fare, og det er sterkt beklagelig. Vi har strukket oss langt for å hjelpe bedriften i en vanskelig tid for å finne de rette løsninger, men vi kan ikke akseptere den bruken av midlertidige ansatte som er i dag. Det er derfor vi har en vikarpoolavtale som skal regulere dette. Derfor har Industri Energi klubben sammen med SAFE gått til det skritt og sagt opp særavtalen og protokoll for opparbeiding av skyldig tid/ innarbeiding av fritid med 30 dagers varsel etter hovedavtalens regler. Vi håper selvsagt at bedriften kommer på bedre tanker og er villig til å diskutere saken videre på forhandlingsmøte 16.03.17.

Vi får stadig tilbakemeldinger fra Lima om høyt arbeidspress, merarbeid som stadig dukker opp i nye former. Dette er noe som klubbene tar opp med bedriften på vært møte vi har med dem, men igjen dessverre så er det liten vilje til og finne løsninger. Saken kommer opp i førstkommende AMU og finner vi ingen løsning så blir PTIL neste! Som vi vet så driver nå PTIL med tilsyn mot forpleining og da får vi arbeide mot at de også tar et tilsyn mot ESS og Lima.

Vi for stadig bemerkninger fra ledelsen på møtene vi har når det gjelder diskusjoner rundt stort arbeidspress på noen av enhetene, at tilbakemeldinger de får, så tas det alt for mye pauser i forhold til de pauser som er fastsatt i tariffavtalen. Dette er et motargument som klubben begynner å bli temmelig lei av og vi får aldri noen klare svar om hvem det er, eller hvor dette skjer. Vi har Ledere ute på riggene som skal påse at pauser blir fulgt og at alle gjør jobben sin, så da regner vi også med at dette blir gjort.

Dessverre mange sure oppstøt i denne info, men for klubbens del er nå strikken tøyd for langt. Vi er oppe i utfordrende tider og da er det viktig med godt samarbeid fra begge sider, noe som dessverre settes hardt på prøve, men som sagt det er aldri en skam og snu.

Vi gleder oss til samlingen i mars og april og håper flest mulig har anledning til og delta.

MVH
Per Holstein
Klubbleder Industri Energi klubben ESS
mobil 92096683 
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • Ny medlemsforsikring fra ...
  IE Klubben ESS endrer forsikringsleverandør og dekninger for sine medlemmer pr 01.05.17. Forsikringene ble fly...
 • Følg Landsmøte i Industri...
  Steam Live
 • Nytt forhandlingsmøte med...
  Klubbene var i forhandlinger med bedriften torsdag 16.03.17 angående ny særavtale. Vi er ikke helt i mål men d...
 • Månedsmøter med ESS
  Klubben var i månedsmøte med bedriften mandag 06.03.17, hvor flere saker ble diskutert. Den store saken som vi...
 • Klubbleder på befaring på...
  Industri Energi Sentralt besluttet å se nærmere på Cat – J riggen før den forlater verftet i Korea. I sa...
 • Små lyspunkte i barnsjen
  Markedet viser fortsatt ingen tegn til bedring og aktiviteten er fortsatt lav på de fleste av innretningene. O...
 • Ptil´s Oppsummering av ti...
  Ptil arrangerte 4 november en oppsummering av de funn som er gjort i forbindelse med revisjon av arbeidstakerm...
 • IE klubben støtter de str...
  Det er uhørt at Norsk olje og gass ved Karl Erik Schøtt-Pedersen prøver å bruker små forbund for å presse de s...
 • Fellesinfo vedrørende ned...
  Klubbene har onsdag 07.09.16 vært på drøftelsesmøte med bedriften. På agenda stod sysselsetting. Dessverre vis...
 • Litt nytt fra kvartalsmøt...
  Eli Aga blir ny administrerende direktøri ESS Support services og ESS Mobile Units Offshore fra 1 september. S...
 • Omsider er vi enig om bem...
  Da er endelig bedriften kommet i mål sammen med klubbene om antall og behov for personell på Zephyrus. Det har...
 • Enighet i meklingen på so...
  Industri Energi og Norsk olje og gass ble kl 03:55 natt til lørdag enige om et resultat som innebærer opprykk ...
 • Medling på sokkeloppgjøre...
  I går startet meklingen mellom IndustriEnergi og Norsk olje og gass på operatør-, boring-, og forpleiningsavta...
 • Enighet på NR området
  Klubben er glad for at vi unngikk streik på NR området. Det som var viktigst for oss var å forhindre forringin...
 • Mekling på begge tariffom...
  Mekling for NR oppgjøret starter mandag 20.06 og skal være ferdig 21.06.16.Om ikke enighet kan det bli streik ...
 • Oppdatering etter kvartal...
  i kvartalsmøte med selskapet var bl.a disse saker på agendaen: Tilgang til skiftplaner,Sykefravær, Opparbeidin...
 • NR forhandlingene er star...
  Klubbleder er nå i Oslo under årets hovedforhandling med Norsk rederiforbund. Det blir ikke enkle forhandlinge...
 • OBF forhandlingene på NOG...
  NOG har bedt om en utsettelse av forhandlingene som skulle startet til uken. Det er det forståelse for i forbu...
 • En surrealistisk slutt på...
  Det helt utenkelige har skjedd, at hovedrotoren faller av og 13 oljekamerater brått blir revert bort. Familie ...
 • Eldre arbeidstakere på No...
  Klubben var på seminar med Safe og bedriften angående eldre arbeidstakere på Norsk sokkel. Etter 1. juli i år ...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as