Ny Særavtale signert 1 oktober 2019
Ny særavtale er inngått, gjeldende fra 1 oktober 2019. Denne inneholder avtale om rotasjonsordning for ansatte i poolen, opparbeiding av ansiennitet for midlertidig ansatte, og kompensasjon dersom turen kanseleres etter innsjekk heliport.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Info uke 47
Små lyspunkte i barnsjen
Markedet viser fortsatt ingen tegn til bedring og aktiviteten er fortsatt lav på de fleste av innretningene. Operatørene har ekstremt fokus på kostnader og i den sammenheng blir vi også hardt rammet med lav og svingende POB. 
Kvartalsmøte
Markedet viser fortsatt ingen tegn til bedring og aktiviteten er fortsatt lav på de fleste av innretningene. Operatørene har ekstremt fokus på kostnader og i den sammenheng blir vi også hardt rammet med lav og svingende POB. Til tross for dette opprettholder bedriften i denne runden sysselsettingen på dagens nivå. Aktivitet, sysselsetting og nærvær er nøkkelen til positive resultater for selskapet. Bedriften har ved flere anledninger tatt opp ordningen med nattillegg ved sykdom for å avvikle denne. Klubbene viser til at nærværet er på vei til å bedres og ber bedriften om å være tålmodig og ikke røre denne. Tilbakemelding fra LEAN og OPEX blir evaluert og man vil se på de forbedringsforslag som er kommet inn for å bedre hverdagen for ansatte og øke nærværet.
Brann på Scarabeo 5
Når selskapet fikk meldingen ble det varslet etter interne rutiner og det ble ringt hjem til pårørende, for en oppdatering av situasjonen. Dette ble det satt stor pris på, da alle involverte ikke hadde hatt anledning til det. Hendelsen viser med tydelighet hvor viktig det er med god beredskap og en organisasjon som er trent til å løse alle de situasjoner som er forbundet med operasjoner offshore og at NOG´s ønske om å redusere trening er ett skritt i feil retning. Nå må Ptil se sammenhengen med de hendelsene som har vært og presset som er på bransjen.
 
Årsmøte 2017, Choice Air Hotel, Sola
Det er sendt ut invitasjon til alle medlemmer om å velge tillitsvalgte på skift, slik at disse kan delta på klubbens kommende årsmøte. Bindende påmelding sendes på mail til: arsmøte2017@ieklubben.no innen 31.12. Nominering til nytt styre er også i gang og dette sendes inn til valgkomiteen med samme frist, 31 desember, til IE klubben v/ Torunn Husebø, postboks 8083, 4068 Stavanger
Storsamling i Mars
 
Det er mye fokus på økonomi,
fravær, kostnader og de positive aktivitetene kommer fort i skyggen. Ansatte som gjør en fantastisk jobb ute på enheten, får lite oppmerksomhet. Dette ønsker bedriften å endre. Bedriften tar opp igjen en gammel tradisjon og alle vil motta en oppmerksomhet til jul. Klubben er glad for at en tar frem gamle tradisjoner igjen til sine ansatte.

Råolja – Fortsatt mange ubesvarte spørsmål rundt Alexander Kiellands forlis.
Det settes igjen søkelys på den største ulykken i norsk oljehistorie med boka ”Råolje” som avdekker flere forhold som aldri tidligere har kommet frem. Dette er historiene fra overlevende, etterlatte og familier som har taklet tiden etter ulykken. Boka «Råolje» baserer seg både på muntlige kilder, arkivkilder og en rekke tidligere arbeider om ulykken og dens konsekvenser. Forfatterne har samlet inn store mengder med muntlige kilder som er supplert med de skriftlige kildene, som igjen har gitt mulighet til å sette enkeltmenneskenes fortellinger inn i den store fortellingen om Kielland-ulykken. Klubben har gitt ett bidrag slik at boka vil ligge under juletreet til hver eneste stortingsrepresentant.
Med Hilsen
 
Per Holstein og Trine Lise Grindevoll 
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • Ny medlemsforsikring fra ...
  IE Klubben ESS endrer forsikringsleverandør og dekninger for sine medlemmer pr 01.05.17. Forsikringene ble fly...
 • Følg Landsmøte i Industri...
  Steam Live
 • Nytt forhandlingsmøte med...
  Klubbene var i forhandlinger med bedriften torsdag 16.03.17 angående ny særavtale. Vi er ikke helt i mål men d...
 • Månedsmøter med ESS
  Klubben var i månedsmøte med bedriften mandag 06.03.17, hvor flere saker ble diskutert. Den store saken som vi...
 • Klubbleder på befaring på...
  Industri Energi Sentralt besluttet å se nærmere på Cat – J riggen før den forlater verftet i Korea. I sa...
 • Små lyspunkte i barnsjen
  Markedet viser fortsatt ingen tegn til bedring og aktiviteten er fortsatt lav på de fleste av innretningene. O...
 • Ptil´s Oppsummering av ti...
  Ptil arrangerte 4 november en oppsummering av de funn som er gjort i forbindelse med revisjon av arbeidstakerm...
 • IE klubben støtter de str...
  Det er uhørt at Norsk olje og gass ved Karl Erik Schøtt-Pedersen prøver å bruker små forbund for å presse de s...
 • Fellesinfo vedrørende ned...
  Klubbene har onsdag 07.09.16 vært på drøftelsesmøte med bedriften. På agenda stod sysselsetting. Dessverre vis...
 • Litt nytt fra kvartalsmøt...
  Eli Aga blir ny administrerende direktøri ESS Support services og ESS Mobile Units Offshore fra 1 september. S...
 • Omsider er vi enig om bem...
  Da er endelig bedriften kommet i mål sammen med klubbene om antall og behov for personell på Zephyrus. Det har...
 • Enighet i meklingen på so...
  Industri Energi og Norsk olje og gass ble kl 03:55 natt til lørdag enige om et resultat som innebærer opprykk ...
 • Medling på sokkeloppgjøre...
  I går startet meklingen mellom IndustriEnergi og Norsk olje og gass på operatør-, boring-, og forpleiningsavta...
 • Enighet på NR området
  Klubben er glad for at vi unngikk streik på NR området. Det som var viktigst for oss var å forhindre forringin...
 • Mekling på begge tariffom...
  Mekling for NR oppgjøret starter mandag 20.06 og skal være ferdig 21.06.16.Om ikke enighet kan det bli streik ...
 • Oppdatering etter kvartal...
  i kvartalsmøte med selskapet var bl.a disse saker på agendaen: Tilgang til skiftplaner,Sykefravær, Opparbeidin...
 • NR forhandlingene er star...
  Klubbleder er nå i Oslo under årets hovedforhandling med Norsk rederiforbund. Det blir ikke enkle forhandlinge...
 • OBF forhandlingene på NOG...
  NOG har bedt om en utsettelse av forhandlingene som skulle startet til uken. Det er det forståelse for i forbu...
 • En surrealistisk slutt på...
  Det helt utenkelige har skjedd, at hovedrotoren faller av og 13 oljekamerater brått blir revert bort. Familie ...
 • Eldre arbeidstakere på No...
  Klubben var på seminar med Safe og bedriften angående eldre arbeidstakere på Norsk sokkel. Etter 1. juli i år ...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as