Lønnsoppgjøret
IndustriEnergi kom til enighet med Offshore Norge og følgende tillegg ble gitt.Generelt tillegg på lønnsmatrisen kr 41700 gjeldene fra 01.06.23.For boring og forpleiningen er etterslepet på kr 6747det totale lønnstillegget for forpleiningen blir ...
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Info uke 47
Små lyspunkte i barnsjen
Markedet viser fortsatt ingen tegn til bedring og aktiviteten er fortsatt lav på de fleste av innretningene. Operatørene har ekstremt fokus på kostnader og i den sammenheng blir vi også hardt rammet med lav og svingende POB. 
Kvartalsmøte
Markedet viser fortsatt ingen tegn til bedring og aktiviteten er fortsatt lav på de fleste av innretningene. Operatørene har ekstremt fokus på kostnader og i den sammenheng blir vi også hardt rammet med lav og svingende POB. Til tross for dette opprettholder bedriften i denne runden sysselsettingen på dagens nivå. Aktivitet, sysselsetting og nærvær er nøkkelen til positive resultater for selskapet. Bedriften har ved flere anledninger tatt opp ordningen med nattillegg ved sykdom for å avvikle denne. Klubbene viser til at nærværet er på vei til å bedres og ber bedriften om å være tålmodig og ikke røre denne. Tilbakemelding fra LEAN og OPEX blir evaluert og man vil se på de forbedringsforslag som er kommet inn for å bedre hverdagen for ansatte og øke nærværet.
Brann på Scarabeo 5
Når selskapet fikk meldingen ble det varslet etter interne rutiner og det ble ringt hjem til pårørende, for en oppdatering av situasjonen. Dette ble det satt stor pris på, da alle involverte ikke hadde hatt anledning til det. Hendelsen viser med tydelighet hvor viktig det er med god beredskap og en organisasjon som er trent til å løse alle de situasjoner som er forbundet med operasjoner offshore og at NOG´s ønske om å redusere trening er ett skritt i feil retning. Nå må Ptil se sammenhengen med de hendelsene som har vært og presset som er på bransjen.
 
Årsmøte 2017, Choice Air Hotel, Sola
Det er sendt ut invitasjon til alle medlemmer om å velge tillitsvalgte på skift, slik at disse kan delta på klubbens kommende årsmøte. Bindende påmelding sendes på mail til: arsmøte2017@ieklubben.no innen 31.12. Nominering til nytt styre er også i gang og dette sendes inn til valgkomiteen med samme frist, 31 desember, til IE klubben v/ Torunn Husebø, postboks 8083, 4068 Stavanger
Storsamling i Mars
 
Det er mye fokus på økonomi,
fravær, kostnader og de positive aktivitetene kommer fort i skyggen. Ansatte som gjør en fantastisk jobb ute på enheten, får lite oppmerksomhet. Dette ønsker bedriften å endre. Bedriften tar opp igjen en gammel tradisjon og alle vil motta en oppmerksomhet til jul. Klubben er glad for at en tar frem gamle tradisjoner igjen til sine ansatte.

Råolja – Fortsatt mange ubesvarte spørsmål rundt Alexander Kiellands forlis.
Det settes igjen søkelys på den største ulykken i norsk oljehistorie med boka ”Råolje” som avdekker flere forhold som aldri tidligere har kommet frem. Dette er historiene fra overlevende, etterlatte og familier som har taklet tiden etter ulykken. Boka «Råolje» baserer seg både på muntlige kilder, arkivkilder og en rekke tidligere arbeider om ulykken og dens konsekvenser. Forfatterne har samlet inn store mengder med muntlige kilder som er supplert med de skriftlige kildene, som igjen har gitt mulighet til å sette enkeltmenneskenes fortellinger inn i den store fortellingen om Kielland-ulykken. Klubben har gitt ett bidrag slik at boka vil ligge under juletreet til hver eneste stortingsrepresentant.
Med Hilsen
 
Per Holstein og Trine Lise Grindevoll 
   Del på:         
 
 
Arkiv
 • Følg Landsmøte i Industri...
  Steam Live
 • Nytt forhandlingsmøte med...
  Klubbene var i forhandlinger med bedriften torsdag 16.03.17 angående ny særavtale. Vi er ikke helt i mål men d...
 • Små lyspunkte i barnsjen
  Markedet viser fortsatt ingen tegn til bedring og aktiviteten er fortsatt lav på de fleste av innretningene. O...
 • Ptil´s Oppsummering av ti...
  Ptil arrangerte 4 november en oppsummering av de funn som er gjort i forbindelse med revisjon av arbeidstakerm...
 • IE klubben støtter de str...
  Det er uhørt at Norsk olje og gass ved Karl Erik Schøtt-Pedersen prøver å bruker små forbund for å presse de s...
 • Enighet i meklingen på so...
  Industri Energi og Norsk olje og gass ble kl 03:55 natt til lørdag enige om et resultat som innebærer opprykk ...
 • Medling på sokkeloppgjøre...
  I går startet meklingen mellom IndustriEnergi og Norsk olje og gass på operatør-, boring-, og forpleiningsavta...
 • NR forhandlingene er star...
  Klubbleder er nå i Oslo under årets hovedforhandling med Norsk rederiforbund. Det blir ikke enkle forhandlinge...
 • OBF forhandlingene på NOG...
  NOG har bedt om en utsettelse av forhandlingene som skulle startet til uken. Det er det forståelse for i forbu...
 • En surrealistisk slutt på...
  Det helt utenkelige har skjedd, at hovedrotoren faller av og 13 oljekamerater brått blir revert bort. Familie ...
 • Eldre arbeidstakere på No...
  Klubben var på seminar med Safe og bedriften angående eldre arbeidstakere på Norsk sokkel. Etter 1. juli i år ...
 • Ytterligere behov for per...
  Klubben ble torsdag informert under drøftelser, at ESS dessverre må gå til nye permitteringer!
 • Statoil terminerer kontra...
  Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir su...
 • Årsmøte 2016 avholdt i St...
  Vel blåst årsmøte og tillitsvalgt konferanse. Sammen med IE klubben i COOR ble det avholdt en flott konferanse...
 • Industri Energi klubben i...
  Mandag 22 februar flytter klubben til Forus Øst og adressen er da Forusparken 12. Kontoret ligger i 2 eta...
 • Permittering, og bruk av ...
  Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til perm...
 • Utfordrende tider
  Industri Energi klubben og Safe hadde møte med Ptil 03.02.16 hvor vi la frem de utfordringer som forpleiningsb...
 • ESS Support Service går t...
  Konklusjonen etter flere drøftelsesmøter med bedriften er permittering av 13 ansatte.
 • Siste nytt fra kvartalsmø...
  Her kommer litt info om noen av sakene som var diskutert på kvartalsmøtet med bedriften mandag 18.mai.
 • Dine rettigheter ved nedb...
  Mange bedrifter rammes av nedbemanninger i disse dager. Her kommer et tilbud til deg som vil lære mer om dine ...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as