Lønnsoppgjøret
IndustriEnergi kom til enighet med Offshore Norge og følgende tillegg ble gitt.Generelt tillegg på lønnsmatrisen kr 41700 gjeldene fra 01.06.23.For boring og forpleiningen er etterslepet på kr 6747det totale lønnstillegget for forpleiningen blir ...
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Ptil´s Oppsummering av tilsyn med forpleining
Ptil arrangerte 4 november en oppsummering av de funn som er gjort i forbindelse med revisjon av arbeidstakermedvirkning i kontraktsammenheng i forpleining. Ptil var klar på at det er stor risiko knyttet til at selskapene underbyr hverandre, på bekostning av manglende risikovurdering rundt valgt bemanning.
LO Olje og gass konferanse
 
Som flere sikkert har fått med seg arrangerte LO sin årlige Olje og gasskonferanse i Bodø i startenav uken. Det var en konferanse med bred representasjon både fra fagbevegelse, vernetjeneste fra forbud innen LO, som startet med at de tunge industriforbundene ikke aksepterer at andre forbudn legger rammer for industrien. Utmelding fra LO kan være ett resultat dersom kongressen går imot en konsekvensutredning av Lofoten Vesterålen og Senja. Ut over dette var fagbevegelse, politikere og bedrifter med i debatten om industriens fremtid og rammer på norsk sokkel. En gjenganger i dette var rammer og arbeidsvilkår for leverandørindustrien som er til å leve med.

Oppsummering av Ptil´s tilsyn med arbeidstakermedvirkning i forpleining
Ptil arrangerte 4 november en oppsummering av de funn som er gjort i forbindelse med revisjon av arbeidstakermedvirkning i kontraktsammenheng i forpleining. Ptil var klar på at det er stor risiko knyttet til at selskapene underbyr hverandre, på bekostning av manglende risikovurdering rundt valgt bemanning. Kort beskrevet: det er ikke gitt at kapasitet og kompetanse står i forhold til arbeidsoppgaver. Petil varsler på denne bakgrunn at de vil vurdere å gjennomføre verifikasjon der denne aktiviteten utgjør et bakteppe. Vi vil komme tilbake med utfyllende info rundt dette.

Ptil på tilsyn på Ivar Aasen og SAFE Zephyrus
24-28.oktober var Ptil på tilsyn på overnevnte enheter. Tilsynet var i all hovedsak rettet mot Ivar Aasen ettersom at denne er ny. Under dette tilsynet tok Ptil representanter også en observasjonsrunde på Zephyrus og snakket bl.a med oss i forpleining. Der vil bli skrevet rapport fra dette tilsynet. Prosafe hadde med observatør under tilsynet med Zephyrus.

Sak mot bedriften angående ventetid.
Klubben har en uenighet mot bedriften angående tolking av ventetid. Saken omhandler tolking av ventetid utover 12 timer om en ikke jobber. Bedriften mener en skal ha 12 timer og ikke noe utover det selv om en ikke arbeider. Saken er blitt tatt inn til NOG og der ble vi heller ikke enig, så saken går videre til LO-NHO og en eventuell arbeidsrettssak.

Landsmøtet i Industri energi fremskyndet med et år!
Industri energi innkaller til landsmøte et og et halvt år før tiden grunnet at forbundsleder Leif Sande er foreslått inn på Arbeiderpartiets liste ved neste år stortingsvalg. Datoene er satt til 28-30.april 2017 i Oslo kongressenter i folkets hus.
Du kan lese mer om det her: 
https://www.industrienergi.no/nyheter/industri-energi-framskynder-sitt-landsmote-til-28-30-april/
Saker du ønsker behandlet på Landsmøtet må sendes klubben inn utgangen av november for behandling i klubbstyret

Generelt om sysselsetting i selskapet
Det virker som om operatørene legger sin aktivitet tett opp til toppunktene på hvert trinn på trappetrinns-modellen for på den måten å ta ut maks effekt av aktivitetskutt. Dessverre opplever vi da at man ligger og vipper rundt innslagspunkt og resultatet er hyppig endring på arbeidslister og ARIer. Ekstra ille er det nå personell blir demobilisert en dag, for at vi neste dag kan gå short i forhold til avtalt bemanning. Vi ønsker oppdatering rundt disse problemene for å få ett bilde av omfanget.


Med Vennlig hilsen
Per Holstein, Klubbleder 92096682
Trine Lise Grindevoll, Nestleder 93459789


 
   Del på:         
 
 
Arkiv
 • Følg Landsmøte i Industri...
  Steam Live
 • Nytt forhandlingsmøte med...
  Klubbene var i forhandlinger med bedriften torsdag 16.03.17 angående ny særavtale. Vi er ikke helt i mål men d...
 • Små lyspunkte i barnsjen
  Markedet viser fortsatt ingen tegn til bedring og aktiviteten er fortsatt lav på de fleste av innretningene. O...
 • Ptil´s Oppsummering av ti...
  Ptil arrangerte 4 november en oppsummering av de funn som er gjort i forbindelse med revisjon av arbeidstakerm...
 • IE klubben støtter de str...
  Det er uhørt at Norsk olje og gass ved Karl Erik Schøtt-Pedersen prøver å bruker små forbund for å presse de s...
 • Enighet i meklingen på so...
  Industri Energi og Norsk olje og gass ble kl 03:55 natt til lørdag enige om et resultat som innebærer opprykk ...
 • Medling på sokkeloppgjøre...
  I går startet meklingen mellom IndustriEnergi og Norsk olje og gass på operatør-, boring-, og forpleiningsavta...
 • NR forhandlingene er star...
  Klubbleder er nå i Oslo under årets hovedforhandling med Norsk rederiforbund. Det blir ikke enkle forhandlinge...
 • OBF forhandlingene på NOG...
  NOG har bedt om en utsettelse av forhandlingene som skulle startet til uken. Det er det forståelse for i forbu...
 • En surrealistisk slutt på...
  Det helt utenkelige har skjedd, at hovedrotoren faller av og 13 oljekamerater brått blir revert bort. Familie ...
 • Eldre arbeidstakere på No...
  Klubben var på seminar med Safe og bedriften angående eldre arbeidstakere på Norsk sokkel. Etter 1. juli i år ...
 • Ytterligere behov for per...
  Klubben ble torsdag informert under drøftelser, at ESS dessverre må gå til nye permitteringer!
 • Statoil terminerer kontra...
  Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir su...
 • Årsmøte 2016 avholdt i St...
  Vel blåst årsmøte og tillitsvalgt konferanse. Sammen med IE klubben i COOR ble det avholdt en flott konferanse...
 • Industri Energi klubben i...
  Mandag 22 februar flytter klubben til Forus Øst og adressen er da Forusparken 12. Kontoret ligger i 2 eta...
 • Permittering, og bruk av ...
  Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til perm...
 • Utfordrende tider
  Industri Energi klubben og Safe hadde møte med Ptil 03.02.16 hvor vi la frem de utfordringer som forpleiningsb...
 • ESS Support Service går t...
  Konklusjonen etter flere drøftelsesmøter med bedriften er permittering av 13 ansatte.
 • Siste nytt fra kvartalsmø...
  Her kommer litt info om noen av sakene som var diskutert på kvartalsmøtet med bedriften mandag 18.mai.
 • Dine rettigheter ved nedb...
  Mange bedrifter rammes av nedbemanninger i disse dager. Her kommer et tilbud til deg som vil lære mer om dine ...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as