Ny Særavtale signert 1 oktober 2019
Ny særavtale er inngått, gjeldende fra 1 oktober 2019. Denne inneholder avtale om rotasjonsordning for ansatte i poolen, opparbeiding av ansiennitet for midlertidig ansatte, og kompensasjon dersom turen kanseleres etter innsjekk heliport.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Ptil´s Oppsummering av tilsyn med forpleining
Ptil arrangerte 4 november en oppsummering av de funn som er gjort i forbindelse med revisjon av arbeidstakermedvirkning i kontraktsammenheng i forpleining. Ptil var klar på at det er stor risiko knyttet til at selskapene underbyr hverandre, på bekostning av manglende risikovurdering rundt valgt bemanning.
LO Olje og gass konferanse
 
Som flere sikkert har fått med seg arrangerte LO sin årlige Olje og gasskonferanse i Bodø i startenav uken. Det var en konferanse med bred representasjon både fra fagbevegelse, vernetjeneste fra forbud innen LO, som startet med at de tunge industriforbundene ikke aksepterer at andre forbudn legger rammer for industrien. Utmelding fra LO kan være ett resultat dersom kongressen går imot en konsekvensutredning av Lofoten Vesterålen og Senja. Ut over dette var fagbevegelse, politikere og bedrifter med i debatten om industriens fremtid og rammer på norsk sokkel. En gjenganger i dette var rammer og arbeidsvilkår for leverandørindustrien som er til å leve med.

Oppsummering av Ptil´s tilsyn med arbeidstakermedvirkning i forpleining
Ptil arrangerte 4 november en oppsummering av de funn som er gjort i forbindelse med revisjon av arbeidstakermedvirkning i kontraktsammenheng i forpleining. Ptil var klar på at det er stor risiko knyttet til at selskapene underbyr hverandre, på bekostning av manglende risikovurdering rundt valgt bemanning. Kort beskrevet: det er ikke gitt at kapasitet og kompetanse står i forhold til arbeidsoppgaver. Petil varsler på denne bakgrunn at de vil vurdere å gjennomføre verifikasjon der denne aktiviteten utgjør et bakteppe. Vi vil komme tilbake med utfyllende info rundt dette.

Ptil på tilsyn på Ivar Aasen og SAFE Zephyrus
24-28.oktober var Ptil på tilsyn på overnevnte enheter. Tilsynet var i all hovedsak rettet mot Ivar Aasen ettersom at denne er ny. Under dette tilsynet tok Ptil representanter også en observasjonsrunde på Zephyrus og snakket bl.a med oss i forpleining. Der vil bli skrevet rapport fra dette tilsynet. Prosafe hadde med observatør under tilsynet med Zephyrus.

Sak mot bedriften angående ventetid.
Klubben har en uenighet mot bedriften angående tolking av ventetid. Saken omhandler tolking av ventetid utover 12 timer om en ikke jobber. Bedriften mener en skal ha 12 timer og ikke noe utover det selv om en ikke arbeider. Saken er blitt tatt inn til NOG og der ble vi heller ikke enig, så saken går videre til LO-NHO og en eventuell arbeidsrettssak.

Landsmøtet i Industri energi fremskyndet med et år!
Industri energi innkaller til landsmøte et og et halvt år før tiden grunnet at forbundsleder Leif Sande er foreslått inn på Arbeiderpartiets liste ved neste år stortingsvalg. Datoene er satt til 28-30.april 2017 i Oslo kongressenter i folkets hus.
Du kan lese mer om det her: 
https://www.industrienergi.no/nyheter/industri-energi-framskynder-sitt-landsmote-til-28-30-april/
Saker du ønsker behandlet på Landsmøtet må sendes klubben inn utgangen av november for behandling i klubbstyret

Generelt om sysselsetting i selskapet
Det virker som om operatørene legger sin aktivitet tett opp til toppunktene på hvert trinn på trappetrinns-modellen for på den måten å ta ut maks effekt av aktivitetskutt. Dessverre opplever vi da at man ligger og vipper rundt innslagspunkt og resultatet er hyppig endring på arbeidslister og ARIer. Ekstra ille er det nå personell blir demobilisert en dag, for at vi neste dag kan gå short i forhold til avtalt bemanning. Vi ønsker oppdatering rundt disse problemene for å få ett bilde av omfanget.


Med Vennlig hilsen
Per Holstein, Klubbleder 92096682
Trine Lise Grindevoll, Nestleder 93459789


 
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • Ny medlemsforsikring fra ...
  IE Klubben ESS endrer forsikringsleverandør og dekninger for sine medlemmer pr 01.05.17. Forsikringene ble fly...
 • Følg Landsmøte i Industri...
  Steam Live
 • Nytt forhandlingsmøte med...
  Klubbene var i forhandlinger med bedriften torsdag 16.03.17 angående ny særavtale. Vi er ikke helt i mål men d...
 • Månedsmøter med ESS
  Klubben var i månedsmøte med bedriften mandag 06.03.17, hvor flere saker ble diskutert. Den store saken som vi...
 • Klubbleder på befaring på...
  Industri Energi Sentralt besluttet å se nærmere på Cat – J riggen før den forlater verftet i Korea. I sa...
 • Små lyspunkte i barnsjen
  Markedet viser fortsatt ingen tegn til bedring og aktiviteten er fortsatt lav på de fleste av innretningene. O...
 • Ptil´s Oppsummering av ti...
  Ptil arrangerte 4 november en oppsummering av de funn som er gjort i forbindelse med revisjon av arbeidstakerm...
 • IE klubben støtter de str...
  Det er uhørt at Norsk olje og gass ved Karl Erik Schøtt-Pedersen prøver å bruker små forbund for å presse de s...
 • Fellesinfo vedrørende ned...
  Klubbene har onsdag 07.09.16 vært på drøftelsesmøte med bedriften. På agenda stod sysselsetting. Dessverre vis...
 • Litt nytt fra kvartalsmøt...
  Eli Aga blir ny administrerende direktøri ESS Support services og ESS Mobile Units Offshore fra 1 september. S...
 • Omsider er vi enig om bem...
  Da er endelig bedriften kommet i mål sammen med klubbene om antall og behov for personell på Zephyrus. Det har...
 • Enighet i meklingen på so...
  Industri Energi og Norsk olje og gass ble kl 03:55 natt til lørdag enige om et resultat som innebærer opprykk ...
 • Medling på sokkeloppgjøre...
  I går startet meklingen mellom IndustriEnergi og Norsk olje og gass på operatør-, boring-, og forpleiningsavta...
 • Enighet på NR området
  Klubben er glad for at vi unngikk streik på NR området. Det som var viktigst for oss var å forhindre forringin...
 • Mekling på begge tariffom...
  Mekling for NR oppgjøret starter mandag 20.06 og skal være ferdig 21.06.16.Om ikke enighet kan det bli streik ...
 • Oppdatering etter kvartal...
  i kvartalsmøte med selskapet var bl.a disse saker på agendaen: Tilgang til skiftplaner,Sykefravær, Opparbeidin...
 • NR forhandlingene er star...
  Klubbleder er nå i Oslo under årets hovedforhandling med Norsk rederiforbund. Det blir ikke enkle forhandlinge...
 • OBF forhandlingene på NOG...
  NOG har bedt om en utsettelse av forhandlingene som skulle startet til uken. Det er det forståelse for i forbu...
 • En surrealistisk slutt på...
  Det helt utenkelige har skjedd, at hovedrotoren faller av og 13 oljekamerater brått blir revert bort. Familie ...
 • Eldre arbeidstakere på No...
  Klubben var på seminar med Safe og bedriften angående eldre arbeidstakere på Norsk sokkel. Etter 1. juli i år ...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as