Ny Særavtale signert 1 oktober 2019
Ny særavtale er inngått, gjeldende fra 1 oktober 2019. Denne inneholder avtale om rotasjonsordning for ansatte i poolen, opparbeiding av ansiennitet for midlertidig ansatte, og kompensasjon dersom turen kanseleres etter innsjekk heliport.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
INFO uke 34
Litt nytt fra kvartalsmøtet
Eli Aga blir ny administrerende direktør
i ESS Support services og ESS Mobile Units Offshore fra 1 september. Styret ble orientert på tirsdag og klubbene på torsdag om selskapets nye organisasjonsstruktur. Klubben
Klubben har tidligere jobbet tett med Eli som forhandlingsleder og ser frem til ett konstruktivt og tett samarbeid i denne krevende perioden selskapet er i. Det blir derfor ”månedsmøter” hver 14 dag for å ha god arbeidsstruktur fremover.

Sysselsetting
Det går ikke en dag uten at det rapporteres om nedgang i oljenæringen. Rigger går av kontrakt og oppdrag avsluttes før tid. Vi føler på dette daglig og er lite komfortabel med situasjonen. Regjeringen tar ingen grep som eier, for å bedre situasjonen for alle de som blir berørt. Operatørene får utsetter boring og vedlikehold, og kostnader i forbindelse med beredskap og ombygging barberes. Dette fører til mindre gjester og lavere bemanning. Vi må forberede oss på at dette vil vedvare inn i 2017 og nødvendigvis også påvirke selskapet. Det skal lønne seg å ta utdannelse og være ett fortrinn å være fagarbeider.
Ny utfordring i forhold til bransjen er aktører som satser på ufaglærte. De forholder seg ikke til tariffavtalen om lønnsinnplassering, og byr på anbud uten ansatte med fagbrev. Søkere tvinges til å godta å si fra seg fagbrevtillegg og starte på laveste lønnstrinn. Mot denne nye utfordringen blir fagarbeider spilt ut over sidelinjen og vi har vi bedt forbundet ta tak i dette som vi opplever som sterkt konkurransevridende.
Sykefravær og egenmelding
Sykefraværskostnader er en av de største utfordringer selskapet har. Det viser en moderat nedgang, og forsiktig optimisme at dette kan reduseres. Men det er svært uforutsigbart, og svinger mye fra måned og installasjon. Men totalt sett en svak nedgang.
Igjen minner vi om muligheter for bruk av egenmelding ved sykdom der en slipper legemeldt fravær. Dette kan brukes ved egen sykdom inntil 8 dager, 3 ganger i året. Håpet er å få redusert lengden på sykemeldingen og det er bedriftens utfordring deretter å få den ansatte ut på jobb.
LOL (Loss of License)
Oljearbeiderens sosiale ordning (OSO) er erstatning for tap av helsesertifikat. Flere ansatte med dårlig helse og høyt fravær klamrer seg til ansettelsesforholdet selv om helsesituasjonen ikke blir bedre. OSO fondet er et fond alle ansatte er med å spare i med fast trekk hver mnd. Fondet er ment å være et bidrag til omskolering når helsen ikke lenger holder offshore kravene og man blir fratatt helsesertifikatet. Loss Off License (LOL) er en skattefri engangsutbetaling på opptil 12G.
Nattillegg ved sykdom på NR.
Her har det vært stor uenighet med selskapet hvorvidt nattillegget skal inngå som en del av beregningsgrunnlaget ved sykdom. Det er derfor gledelig at bedriften snur i denne saken og inkluderer nattillegget i beregningen av sykepenger fra 01.09.16

Med vennlig hilsen
Per Holstein, klubbleder 92096682
Trine Lise Grindevoll, Nestleder 93459789


 
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • Ny medlemsforsikring fra ...
  IE Klubben ESS endrer forsikringsleverandør og dekninger for sine medlemmer pr 01.05.17. Forsikringene ble fly...
 • Følg Landsmøte i Industri...
  Steam Live
 • Nytt forhandlingsmøte med...
  Klubbene var i forhandlinger med bedriften torsdag 16.03.17 angående ny særavtale. Vi er ikke helt i mål men d...
 • Månedsmøter med ESS
  Klubben var i månedsmøte med bedriften mandag 06.03.17, hvor flere saker ble diskutert. Den store saken som vi...
 • Klubbleder på befaring på...
  Industri Energi Sentralt besluttet å se nærmere på Cat – J riggen før den forlater verftet i Korea. I sa...
 • Små lyspunkte i barnsjen
  Markedet viser fortsatt ingen tegn til bedring og aktiviteten er fortsatt lav på de fleste av innretningene. O...
 • Ptil´s Oppsummering av ti...
  Ptil arrangerte 4 november en oppsummering av de funn som er gjort i forbindelse med revisjon av arbeidstakerm...
 • IE klubben støtter de str...
  Det er uhørt at Norsk olje og gass ved Karl Erik Schøtt-Pedersen prøver å bruker små forbund for å presse de s...
 • Fellesinfo vedrørende ned...
  Klubbene har onsdag 07.09.16 vært på drøftelsesmøte med bedriften. På agenda stod sysselsetting. Dessverre vis...
 • Litt nytt fra kvartalsmøt...
  Eli Aga blir ny administrerende direktøri ESS Support services og ESS Mobile Units Offshore fra 1 september. S...
 • Omsider er vi enig om bem...
  Da er endelig bedriften kommet i mål sammen med klubbene om antall og behov for personell på Zephyrus. Det har...
 • Enighet i meklingen på so...
  Industri Energi og Norsk olje og gass ble kl 03:55 natt til lørdag enige om et resultat som innebærer opprykk ...
 • Medling på sokkeloppgjøre...
  I går startet meklingen mellom IndustriEnergi og Norsk olje og gass på operatør-, boring-, og forpleiningsavta...
 • Enighet på NR området
  Klubben er glad for at vi unngikk streik på NR området. Det som var viktigst for oss var å forhindre forringin...
 • Mekling på begge tariffom...
  Mekling for NR oppgjøret starter mandag 20.06 og skal være ferdig 21.06.16.Om ikke enighet kan det bli streik ...
 • Oppdatering etter kvartal...
  i kvartalsmøte med selskapet var bl.a disse saker på agendaen: Tilgang til skiftplaner,Sykefravær, Opparbeidin...
 • NR forhandlingene er star...
  Klubbleder er nå i Oslo under årets hovedforhandling med Norsk rederiforbund. Det blir ikke enkle forhandlinge...
 • OBF forhandlingene på NOG...
  NOG har bedt om en utsettelse av forhandlingene som skulle startet til uken. Det er det forståelse for i forbu...
 • En surrealistisk slutt på...
  Det helt utenkelige har skjedd, at hovedrotoren faller av og 13 oljekamerater brått blir revert bort. Familie ...
 • Eldre arbeidstakere på No...
  Klubben var på seminar med Safe og bedriften angående eldre arbeidstakere på Norsk sokkel. Etter 1. juli i år ...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as