Lønnsoppgjøret
IndustriEnergi kom til enighet med Offshore Norge og følgende tillegg ble gitt.Generelt tillegg på lønnsmatrisen kr 41700 gjeldene fra 01.06.23.For boring og forpleiningen er etterslepet på kr 6747det totale lønnstillegget for forpleiningen blir ...
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Enighet i meklingen på sokkelavtalen
Industri Energi og Norsk olje og gass ble kl 03:55 natt til lørdag enige om et resultat som innebærer opprykk og tillegg på rundt 15 000 kroner totalt. Det blir derfor ingen streik blant Industri Energis medlemmer på sokkelen. Operatør-, boring- og forpleiningsavtalen omfatter cirka 4000 sokkelansatte.
– Løsningen er en god del lavere enn frontfagets ramme, men samtidig mye høyere enn det vi fikk på NR- området. Vi har valgt å si ja til det for å unngå en konflikt på sokkelen, kommenterer forbundsleder Leif Sande som har ledet forhandlingene for Industri Energi.

– Meklingen ble utfordrende da mekleren la frem et forslag til løsning under frontfagets ramme, som de to andre organisasjonene, Lederne og Safe godtok umiddelbart. Dette satte oss i en vanskelig situasjon, utdyper Sande.

Han er svært lite fornøyd med meklerens innsats.
– Vi hadde forventet at en mekler var mer lojal mot frontfagets rammer, sier Sande.

Oppgjøret består av et generelt tillegg på 12 218 kroner, i tillegg kommer opprykk av tårnarbeidere til lønnsgruppe B1. For operatøransatte som skal ha lokale lønnsforhandlinger er minstelønnsgarantien på kroner 9 100. Nattillegget og konferansetillegget økes med kroner 1, 50.

– For øvrig har vi blitt enige om å sette ned flere utvalg og Industri Energi har spesielt store forhåpninger til utvalget som skal lage en minimumsstandard for tillitsvalgtarbeid innenfor tariffområdene, sier Sande.
 
Motparten fikk ikke gjennomslag for noen av sine krav i løpet av meklingen. 
Partene kom til enighet klokken 03.55 natt til lørdag 2. juli. 
 
 
Forhandlingsutvalg OBF-avtalene 2016
Fra forbundet:
Leif Sande
Jørn Erik Bøe
Christopher Birknes

Operatøravtalen:
Lill- Heidi Bakkerud Statoil
Per Labråthen Statoil
Per Steinar Stamnes Statoil
Geir Nilsen Statoil
Geir Stensgårdbakken Conoco Phillips
Rolf Bolstad Conoco Phillips
Marius Eriksen Det Norske Oljeselskap
Martha Skjæveland ENI
Thomas Waage BP
Atle Wadstensvik Shell
Roger Haugland Wintershall

Forpleiningsavtalen:
Leif Harald Salomonsen Sodexo Remote Sites
Per Holstein ESS
Jan Åge Olsvik ESS
Herdis Eide Coor
Morten Flister Coor

Borebedriftsavtalen:
Tore Hegerberg KCA Deutag
Jan Inge Olsen KCA Deutag

Observatører:
Frank Gundersen Total
Oddvin Andreassen Archer AS 


 
   Del på:         
 
 
Arkiv
 • Følg Landsmøte i Industri...
  Steam Live
 • Nytt forhandlingsmøte med...
  Klubbene var i forhandlinger med bedriften torsdag 16.03.17 angående ny særavtale. Vi er ikke helt i mål men d...
 • Små lyspunkte i barnsjen
  Markedet viser fortsatt ingen tegn til bedring og aktiviteten er fortsatt lav på de fleste av innretningene. O...
 • Ptil´s Oppsummering av ti...
  Ptil arrangerte 4 november en oppsummering av de funn som er gjort i forbindelse med revisjon av arbeidstakerm...
 • IE klubben støtter de str...
  Det er uhørt at Norsk olje og gass ved Karl Erik Schøtt-Pedersen prøver å bruker små forbund for å presse de s...
 • Enighet i meklingen på so...
  Industri Energi og Norsk olje og gass ble kl 03:55 natt til lørdag enige om et resultat som innebærer opprykk ...
 • Medling på sokkeloppgjøre...
  I går startet meklingen mellom IndustriEnergi og Norsk olje og gass på operatør-, boring-, og forpleiningsavta...
 • NR forhandlingene er star...
  Klubbleder er nå i Oslo under årets hovedforhandling med Norsk rederiforbund. Det blir ikke enkle forhandlinge...
 • OBF forhandlingene på NOG...
  NOG har bedt om en utsettelse av forhandlingene som skulle startet til uken. Det er det forståelse for i forbu...
 • En surrealistisk slutt på...
  Det helt utenkelige har skjedd, at hovedrotoren faller av og 13 oljekamerater brått blir revert bort. Familie ...
 • Eldre arbeidstakere på No...
  Klubben var på seminar med Safe og bedriften angående eldre arbeidstakere på Norsk sokkel. Etter 1. juli i år ...
 • Ytterligere behov for per...
  Klubben ble torsdag informert under drøftelser, at ESS dessverre må gå til nye permitteringer!
 • Statoil terminerer kontra...
  Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir su...
 • Årsmøte 2016 avholdt i St...
  Vel blåst årsmøte og tillitsvalgt konferanse. Sammen med IE klubben i COOR ble det avholdt en flott konferanse...
 • Industri Energi klubben i...
  Mandag 22 februar flytter klubben til Forus Øst og adressen er da Forusparken 12. Kontoret ligger i 2 eta...
 • Permittering, og bruk av ...
  Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til perm...
 • Utfordrende tider
  Industri Energi klubben og Safe hadde møte med Ptil 03.02.16 hvor vi la frem de utfordringer som forpleiningsb...
 • ESS Support Service går t...
  Konklusjonen etter flere drøftelsesmøter med bedriften er permittering av 13 ansatte.
 • Siste nytt fra kvartalsmø...
  Her kommer litt info om noen av sakene som var diskutert på kvartalsmøtet med bedriften mandag 18.mai.
 • Dine rettigheter ved nedb...
  Mange bedrifter rammes av nedbemanninger i disse dager. Her kommer et tilbud til deg som vil lære mer om dine ...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as