Ny Særavtale signert 1 oktober 2019
Ny særavtale er inngått, gjeldende fra 1 oktober 2019. Denne inneholder avtale om rotasjonsordning for ansatte i poolen, opparbeiding av ansiennitet for midlertidig ansatte, og kompensasjon dersom turen kanseleres etter innsjekk heliport.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Info uke 25
Enighet på NR området
Klubben er glad for at vi unngikk streik på NR området. Det som var viktigst for oss var å forhindre forringing av tariffavtalen som vi har opparbeidet over flere år.
• Kronemessig ble det oppnådd enighet om ett generelt tillegg på 0,5 %.
• arbeidstakere som blir oppsagt i avtaleperioden fra 1.06.16 til 31.05.18 vil få 2 års fortrinnsrett til ansettelse.
• Ingen forringelse av andre tekniske krav.
Det blir mekling hos riksmekleren for NOG området den 30.06 og blir det ikke enighet kan det bli streik fra 02.07. Vi håper på en enighet slik vi klarte på NR området, men det betyr igjen at NOG må vise vilje til forhandling og legge bort sine fremlagte krav.

Dessverre er vi informert om at ESS ikke nådde frem med sitt anbud på Floatel Endurance som vil ha sitt oppdrag ved Gina Krog. Det betyr dessverre at mange av dem som ble oppsagt ikke får sjansen til nytt arbeid i omgang.
Vi er orientert om at kontrakten er tildelt 4services, en liten aktør på sokkelen, men etablerte aktører innen anleggsforpleining på land. Ved forpleiningstilsynet nå i vår, anså Ptil selskapet som lite og tok dem ikke med, tross våre henstillinger.
 
Innen forpleiningsklubbene har vi ett godt samarbeid er opptatt av fair play, og annbudstildeling på like vilkår. Det bekymrer oss om tildelingen presser forpleiningsansatte ytterligere. Dette vil raskt komme for en dag om så skjer, da forpleinigsklubbene er kjent for godt samarbeide godt på tvers av selskapene.
Vi tenker selskapet må rekruttere personell for å håndtere floatelkontrakten, og vil be forbundet følge opp i forhold til punkter i tariffavtalen til NOG som bl.a. omhandler lønnsinnplassering, fagbrev og andre relevante forhold.
 
Per Holstein, Klubbleder 92096683
Trine Lise Grindevoll, Nestleder 93459789


 
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • Ny medlemsforsikring fra ...
  IE Klubben ESS endrer forsikringsleverandør og dekninger for sine medlemmer pr 01.05.17. Forsikringene ble fly...
 • Følg Landsmøte i Industri...
  Steam Live
 • Nytt forhandlingsmøte med...
  Klubbene var i forhandlinger med bedriften torsdag 16.03.17 angående ny særavtale. Vi er ikke helt i mål men d...
 • Månedsmøter med ESS
  Klubben var i månedsmøte med bedriften mandag 06.03.17, hvor flere saker ble diskutert. Den store saken som vi...
 • Klubbleder på befaring på...
  Industri Energi Sentralt besluttet å se nærmere på Cat – J riggen før den forlater verftet i Korea. I sa...
 • Små lyspunkte i barnsjen
  Markedet viser fortsatt ingen tegn til bedring og aktiviteten er fortsatt lav på de fleste av innretningene. O...
 • Ptil´s Oppsummering av ti...
  Ptil arrangerte 4 november en oppsummering av de funn som er gjort i forbindelse med revisjon av arbeidstakerm...
 • IE klubben støtter de str...
  Det er uhørt at Norsk olje og gass ved Karl Erik Schøtt-Pedersen prøver å bruker små forbund for å presse de s...
 • Fellesinfo vedrørende ned...
  Klubbene har onsdag 07.09.16 vært på drøftelsesmøte med bedriften. På agenda stod sysselsetting. Dessverre vis...
 • Litt nytt fra kvartalsmøt...
  Eli Aga blir ny administrerende direktøri ESS Support services og ESS Mobile Units Offshore fra 1 september. S...
 • Omsider er vi enig om bem...
  Da er endelig bedriften kommet i mål sammen med klubbene om antall og behov for personell på Zephyrus. Det har...
 • Enighet i meklingen på so...
  Industri Energi og Norsk olje og gass ble kl 03:55 natt til lørdag enige om et resultat som innebærer opprykk ...
 • Medling på sokkeloppgjøre...
  I går startet meklingen mellom IndustriEnergi og Norsk olje og gass på operatør-, boring-, og forpleiningsavta...
 • Enighet på NR området
  Klubben er glad for at vi unngikk streik på NR området. Det som var viktigst for oss var å forhindre forringin...
 • Mekling på begge tariffom...
  Mekling for NR oppgjøret starter mandag 20.06 og skal være ferdig 21.06.16.Om ikke enighet kan det bli streik ...
 • Oppdatering etter kvartal...
  i kvartalsmøte med selskapet var bl.a disse saker på agendaen: Tilgang til skiftplaner,Sykefravær, Opparbeidin...
 • NR forhandlingene er star...
  Klubbleder er nå i Oslo under årets hovedforhandling med Norsk rederiforbund. Det blir ikke enkle forhandlinge...
 • OBF forhandlingene på NOG...
  NOG har bedt om en utsettelse av forhandlingene som skulle startet til uken. Det er det forståelse for i forbu...
 • En surrealistisk slutt på...
  Det helt utenkelige har skjedd, at hovedrotoren faller av og 13 oljekamerater brått blir revert bort. Familie ...
 • Eldre arbeidstakere på No...
  Klubben var på seminar med Safe og bedriften angående eldre arbeidstakere på Norsk sokkel. Etter 1. juli i år ...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as