Ny Særavtale signert 1 oktober 2019
Ny særavtale er inngått, gjeldende fra 1 oktober 2019. Denne inneholder avtale om rotasjonsordning for ansatte i poolen, opparbeiding av ansiennitet for midlertidig ansatte, og kompensasjon dersom turen kanseleres etter innsjekk heliport.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Info uke 21
NR forhandlingene er startet
Klubbleder er nå i Oslo under årets hovedforhandling med Norsk rederiforbund. Det blir ikke enkle forhandlinger, men vi er innstilt på å bruke de dager som trengs for og kunne få i land et moderat oppgjør. Klubben kommer med fyldig info om oppgjøret, straks det er avklart.
Klubben har hatt AU møte og vi har diskutert flere viktige saker. Årsmøte 2017 blir spesielt da klubben feirer 40 års jubileum,. Det kreves en del planlegging og vi er allerede godt i gang.
Andre tema som blev diskutert er forpleiningskonferansen som vi håper og få til i oktober 2016, viktige saker blir der aldersgrensen på Norsk sokkel, vikarordning for forpleiningen, høyt sykefravær og risikoutsatt gruppe når det gjelder muskel og skjelettskade samt oppfølging av PTL sitt tilsyn mot bransjen.

IE klubben og SAFE er enig med bedriften om å opprettholde 67 års aldersgrense i ESS og EMOU. Det med begrunnelse i den høge snittalderen som vi har, samt høy andel med personer som sliter med muskel og skjelettskader og et meget høyt sykefravær. Når en ser på Statoil og Conoco Philip som har 65 år bør vi kjempe for det samme. Hvorfor skal kontraktør selskapene ha en dårligere ordning den operatøren.
Fagforeningene har i alle år kjempet for en lavere pensjonsalder offshore og for at AML legger åpning for og kunne arbeide utover 67 år, mener klubbene at 67 år holder med tanke på de utfordringer som bransjen er i.

Det blir Styremøte 15.06 saker som ønskes at skal bli behandlet må være inne til klubben innen 10.06.16.Opex / Lean går sin gang og har blitt godt mottatt der det er gjennomført. Klubben presiserer igjen at dette er et prosjekt som skal gjøre arbeidsdagen lettere og på sikt få ned sykefraværet for de ansatte.
Dette er ikke et prosjekt med tanke på nedbemanning av personell. Klubben skjønner godt skepsisen til mange av våres medlemmer som har vert med på mange prosjekter oppgjennom årene og ikke har att noe større resultat. Vi prøver igjen og er positive til at dette skal bli bra for oss alle, og da er det heller ingen som skal si vi ikke har prøvd.

Med Vennlig hilsen
Per Holstein, Klubbleder 92096683
Trine Lise Grindevoll, Nestleder 93459789


 
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • Ny medlemsforsikring fra ...
  IE Klubben ESS endrer forsikringsleverandør og dekninger for sine medlemmer pr 01.05.17. Forsikringene ble fly...
 • Følg Landsmøte i Industri...
  Steam Live
 • Nytt forhandlingsmøte med...
  Klubbene var i forhandlinger med bedriften torsdag 16.03.17 angående ny særavtale. Vi er ikke helt i mål men d...
 • Månedsmøter med ESS
  Klubben var i månedsmøte med bedriften mandag 06.03.17, hvor flere saker ble diskutert. Den store saken som vi...
 • Klubbleder på befaring på...
  Industri Energi Sentralt besluttet å se nærmere på Cat – J riggen før den forlater verftet i Korea. I sa...
 • Små lyspunkte i barnsjen
  Markedet viser fortsatt ingen tegn til bedring og aktiviteten er fortsatt lav på de fleste av innretningene. O...
 • Ptil´s Oppsummering av ti...
  Ptil arrangerte 4 november en oppsummering av de funn som er gjort i forbindelse med revisjon av arbeidstakerm...
 • IE klubben støtter de str...
  Det er uhørt at Norsk olje og gass ved Karl Erik Schøtt-Pedersen prøver å bruker små forbund for å presse de s...
 • Fellesinfo vedrørende ned...
  Klubbene har onsdag 07.09.16 vært på drøftelsesmøte med bedriften. På agenda stod sysselsetting. Dessverre vis...
 • Litt nytt fra kvartalsmøt...
  Eli Aga blir ny administrerende direktøri ESS Support services og ESS Mobile Units Offshore fra 1 september. S...
 • Omsider er vi enig om bem...
  Da er endelig bedriften kommet i mål sammen med klubbene om antall og behov for personell på Zephyrus. Det har...
 • Enighet i meklingen på so...
  Industri Energi og Norsk olje og gass ble kl 03:55 natt til lørdag enige om et resultat som innebærer opprykk ...
 • Medling på sokkeloppgjøre...
  I går startet meklingen mellom IndustriEnergi og Norsk olje og gass på operatør-, boring-, og forpleiningsavta...
 • Enighet på NR området
  Klubben er glad for at vi unngikk streik på NR området. Det som var viktigst for oss var å forhindre forringin...
 • Mekling på begge tariffom...
  Mekling for NR oppgjøret starter mandag 20.06 og skal være ferdig 21.06.16.Om ikke enighet kan det bli streik ...
 • Oppdatering etter kvartal...
  i kvartalsmøte med selskapet var bl.a disse saker på agendaen: Tilgang til skiftplaner,Sykefravær, Opparbeidin...
 • NR forhandlingene er star...
  Klubbleder er nå i Oslo under årets hovedforhandling med Norsk rederiforbund. Det blir ikke enkle forhandlinge...
 • OBF forhandlingene på NOG...
  NOG har bedt om en utsettelse av forhandlingene som skulle startet til uken. Det er det forståelse for i forbu...
 • En surrealistisk slutt på...
  Det helt utenkelige har skjedd, at hovedrotoren faller av og 13 oljekamerater brått blir revert bort. Familie ...
 • Eldre arbeidstakere på No...
  Klubben var på seminar med Safe og bedriften angående eldre arbeidstakere på Norsk sokkel. Etter 1. juli i år ...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as