Lønnsoppgjøret
IndustriEnergi kom til enighet med Offshore Norge og følgende tillegg ble gitt.Generelt tillegg på lønnsmatrisen kr 41700 gjeldene fra 01.06.23.For boring og forpleiningen er etterslepet på kr 6747det totale lønnstillegget for forpleiningen blir ...
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Info uke 21
NR forhandlingene er startet
Klubbleder er nå i Oslo under årets hovedforhandling med Norsk rederiforbund. Det blir ikke enkle forhandlinger, men vi er innstilt på å bruke de dager som trengs for og kunne få i land et moderat oppgjør. Klubben kommer med fyldig info om oppgjøret, straks det er avklart.
Klubben har hatt AU møte og vi har diskutert flere viktige saker. Årsmøte 2017 blir spesielt da klubben feirer 40 års jubileum,. Det kreves en del planlegging og vi er allerede godt i gang.
Andre tema som blev diskutert er forpleiningskonferansen som vi håper og få til i oktober 2016, viktige saker blir der aldersgrensen på Norsk sokkel, vikarordning for forpleiningen, høyt sykefravær og risikoutsatt gruppe når det gjelder muskel og skjelettskade samt oppfølging av PTL sitt tilsyn mot bransjen.

IE klubben og SAFE er enig med bedriften om å opprettholde 67 års aldersgrense i ESS og EMOU. Det med begrunnelse i den høge snittalderen som vi har, samt høy andel med personer som sliter med muskel og skjelettskader og et meget høyt sykefravær. Når en ser på Statoil og Conoco Philip som har 65 år bør vi kjempe for det samme. Hvorfor skal kontraktør selskapene ha en dårligere ordning den operatøren.
Fagforeningene har i alle år kjempet for en lavere pensjonsalder offshore og for at AML legger åpning for og kunne arbeide utover 67 år, mener klubbene at 67 år holder med tanke på de utfordringer som bransjen er i.

Det blir Styremøte 15.06 saker som ønskes at skal bli behandlet må være inne til klubben innen 10.06.16.Opex / Lean går sin gang og har blitt godt mottatt der det er gjennomført. Klubben presiserer igjen at dette er et prosjekt som skal gjøre arbeidsdagen lettere og på sikt få ned sykefraværet for de ansatte.
Dette er ikke et prosjekt med tanke på nedbemanning av personell. Klubben skjønner godt skepsisen til mange av våres medlemmer som har vert med på mange prosjekter oppgjennom årene og ikke har att noe større resultat. Vi prøver igjen og er positive til at dette skal bli bra for oss alle, og da er det heller ingen som skal si vi ikke har prøvd.

Med Vennlig hilsen
Per Holstein, Klubbleder 92096683
Trine Lise Grindevoll, Nestleder 93459789


 
   Del på:         
 
 
Arkiv
 • Følg Landsmøte i Industri...
  Steam Live
 • Nytt forhandlingsmøte med...
  Klubbene var i forhandlinger med bedriften torsdag 16.03.17 angående ny særavtale. Vi er ikke helt i mål men d...
 • Små lyspunkte i barnsjen
  Markedet viser fortsatt ingen tegn til bedring og aktiviteten er fortsatt lav på de fleste av innretningene. O...
 • Ptil´s Oppsummering av ti...
  Ptil arrangerte 4 november en oppsummering av de funn som er gjort i forbindelse med revisjon av arbeidstakerm...
 • IE klubben støtter de str...
  Det er uhørt at Norsk olje og gass ved Karl Erik Schøtt-Pedersen prøver å bruker små forbund for å presse de s...
 • Enighet i meklingen på so...
  Industri Energi og Norsk olje og gass ble kl 03:55 natt til lørdag enige om et resultat som innebærer opprykk ...
 • Medling på sokkeloppgjøre...
  I går startet meklingen mellom IndustriEnergi og Norsk olje og gass på operatør-, boring-, og forpleiningsavta...
 • NR forhandlingene er star...
  Klubbleder er nå i Oslo under årets hovedforhandling med Norsk rederiforbund. Det blir ikke enkle forhandlinge...
 • OBF forhandlingene på NOG...
  NOG har bedt om en utsettelse av forhandlingene som skulle startet til uken. Det er det forståelse for i forbu...
 • En surrealistisk slutt på...
  Det helt utenkelige har skjedd, at hovedrotoren faller av og 13 oljekamerater brått blir revert bort. Familie ...
 • Eldre arbeidstakere på No...
  Klubben var på seminar med Safe og bedriften angående eldre arbeidstakere på Norsk sokkel. Etter 1. juli i år ...
 • Ytterligere behov for per...
  Klubben ble torsdag informert under drøftelser, at ESS dessverre må gå til nye permitteringer!
 • Statoil terminerer kontra...
  Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir su...
 • Årsmøte 2016 avholdt i St...
  Vel blåst årsmøte og tillitsvalgt konferanse. Sammen med IE klubben i COOR ble det avholdt en flott konferanse...
 • Industri Energi klubben i...
  Mandag 22 februar flytter klubben til Forus Øst og adressen er da Forusparken 12. Kontoret ligger i 2 eta...
 • Permittering, og bruk av ...
  Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til perm...
 • Utfordrende tider
  Industri Energi klubben og Safe hadde møte med Ptil 03.02.16 hvor vi la frem de utfordringer som forpleiningsb...
 • ESS Support Service går t...
  Konklusjonen etter flere drøftelsesmøter med bedriften er permittering av 13 ansatte.
 • Siste nytt fra kvartalsmø...
  Her kommer litt info om noen av sakene som var diskutert på kvartalsmøtet med bedriften mandag 18.mai.
 • Dine rettigheter ved nedb...
  Mange bedrifter rammes av nedbemanninger i disse dager. Her kommer et tilbud til deg som vil lære mer om dine ...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as