Lønnsoppgjøret
IndustriEnergi kom til enighet med Offshore Norge og følgende tillegg ble gitt.Generelt tillegg på lønnsmatrisen kr 41700 gjeldene fra 01.06.23.For boring og forpleiningen er etterslepet på kr 6747det totale lønnstillegget for forpleiningen blir ...
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Info uke 16
Eldre arbeidstakere på Norsk sokkel
Klubben var på seminar med Safe og bedriften angående eldre arbeidstakere på Norsk sokkel. Etter 1. juli i år vil stillingsvernet øke til 70, dessverre så har NOG ingen holdning til denne saken men forholder seg til loven. Vi ser at operatørselskapene tilbyr sluttpakker til dem som er 58 pluss, men vi som kontraktør kan drømme om slike tiltak.
Dette vil bli en stor utfordring fremover, med en snittaldrene på 47 år og som stiger for hvert år. Slik situasjonen er i dag så må alle parter begynne å tenke nytt i forhold til og skape en god senior politikk som vil gjøre det slik at de de ansatte vil ha et godt arbeidsmiljø til de er 70-72 år. Dette vil bli meget utfordrerne slik rammebetingelse er i dag og er noe som må tas inn i tariffoppgjøret. 
 
Når det gjelder EMOU så ser det ut som COSL Promotor vil videreføre sin kontrakt med Statoil, noe som er meget positivt for oss. Det igjen vil bety at en del av oppsigelsene trekkes tilbake så fremt alt går etter planen. Info fra bedriften vil komme når alle ting er på plass. Klubbene skal ha møte med bedriften på mandag om dette.

Tariffoppgjøret for NOG og NR området nærmer seg og det blir spenene og se hva arbeidsgiveren kommer med, vi har nok alle tanker om dette i de utfordrerne tider som vi er i. Industri Energi har alltid vist en ansvarlig holdning og det skal vi denne gangen også uten at det skal gå utover kjøpekraften. 
 
Klubben har i sammen med Coor og Sodexo klubben sendt inn søknad for en forpleiningskonferanse som vil bli avholdt 19-20 oktober i Stavanger, såfremt vi for støtte til det. Så her er det bare og holde av datoen. Vi ser for oss at temaene vil være blant andet tilsynet som PTL fører mot bransjen og andre aktuelle saker for tiden vi er inne i.
 
Ønsker alle en riktig god Helg


Med Vennlig hilsen
Per Holstein, Klubbleder 92096683
Trine Lise Grindevoll, Nestleder 93459789


 
   Del på:         
 
 
Arkiv
 • Følg Landsmøte i Industri...
  Steam Live
 • Nytt forhandlingsmøte med...
  Klubbene var i forhandlinger med bedriften torsdag 16.03.17 angående ny særavtale. Vi er ikke helt i mål men d...
 • Små lyspunkte i barnsjen
  Markedet viser fortsatt ingen tegn til bedring og aktiviteten er fortsatt lav på de fleste av innretningene. O...
 • Ptil´s Oppsummering av ti...
  Ptil arrangerte 4 november en oppsummering av de funn som er gjort i forbindelse med revisjon av arbeidstakerm...
 • IE klubben støtter de str...
  Det er uhørt at Norsk olje og gass ved Karl Erik Schøtt-Pedersen prøver å bruker små forbund for å presse de s...
 • Enighet i meklingen på so...
  Industri Energi og Norsk olje og gass ble kl 03:55 natt til lørdag enige om et resultat som innebærer opprykk ...
 • Medling på sokkeloppgjøre...
  I går startet meklingen mellom IndustriEnergi og Norsk olje og gass på operatør-, boring-, og forpleiningsavta...
 • NR forhandlingene er star...
  Klubbleder er nå i Oslo under årets hovedforhandling med Norsk rederiforbund. Det blir ikke enkle forhandlinge...
 • OBF forhandlingene på NOG...
  NOG har bedt om en utsettelse av forhandlingene som skulle startet til uken. Det er det forståelse for i forbu...
 • En surrealistisk slutt på...
  Det helt utenkelige har skjedd, at hovedrotoren faller av og 13 oljekamerater brått blir revert bort. Familie ...
 • Eldre arbeidstakere på No...
  Klubben var på seminar med Safe og bedriften angående eldre arbeidstakere på Norsk sokkel. Etter 1. juli i år ...
 • Ytterligere behov for per...
  Klubben ble torsdag informert under drøftelser, at ESS dessverre må gå til nye permitteringer!
 • Statoil terminerer kontra...
  Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir su...
 • Årsmøte 2016 avholdt i St...
  Vel blåst årsmøte og tillitsvalgt konferanse. Sammen med IE klubben i COOR ble det avholdt en flott konferanse...
 • Industri Energi klubben i...
  Mandag 22 februar flytter klubben til Forus Øst og adressen er da Forusparken 12. Kontoret ligger i 2 eta...
 • Permittering, og bruk av ...
  Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til perm...
 • Utfordrende tider
  Industri Energi klubben og Safe hadde møte med Ptil 03.02.16 hvor vi la frem de utfordringer som forpleiningsb...
 • ESS Support Service går t...
  Konklusjonen etter flere drøftelsesmøter med bedriften er permittering av 13 ansatte.
 • Siste nytt fra kvartalsmø...
  Her kommer litt info om noen av sakene som var diskutert på kvartalsmøtet med bedriften mandag 18.mai.
 • Dine rettigheter ved nedb...
  Mange bedrifter rammes av nedbemanninger i disse dager. Her kommer et tilbud til deg som vil lære mer om dine ...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as