Ny Særavtale signert 1 oktober 2019
Ny særavtale er inngått, gjeldende fra 1 oktober 2019. Denne inneholder avtale om rotasjonsordning for ansatte i poolen, opparbeiding av ansiennitet for midlertidig ansatte, og kompensasjon dersom turen kanseleres etter innsjekk heliport.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Info
Statoil terminerer kontrakten med COSL Innovator!
Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir suspendert.
 

Kvartalsmøte Q1

 Drøftelser rundt bemanning i selskapet er i disse tider krevende. De er basert på aktivitetsnivå ute på enheten og bedriftens varierende behov i forhold til sykefravær og permisjoner. På NOG området blir det ikke gjort noen endringer, til tross for noe overtallighet. NR området viser undertallighet som bedriften mener vil rette seg inn etter kort tid, og ville ikke vil korrigere på dette tidspunkt.


Videre ble det avklart at korte oppdrag som midlertidig ansatt ikke vil påvirke rekkefølgen i forhold til fortrinnsrett til ny ansettelse. En opparbeider kun lønnsansiennitet ved slike oppdrag.

Personalavdelingen har vært gjennom en stor omstilling. Nå er de på plass i nye omgivelser og har tro på at gode rutiner og systemer snart er på plass. De er nøkkelen til god og effektiv logistikk i selskapet. Her kan alle bidra med tidlig oppdatering i forhold til endringer i tilgjengelighet for selskapet. Det vil gi bedre oversikt over behov, etterspørsel og reiser kan planlegges bedre.

HVO på plass i Stavanger Når selskapet samlet all offshorvirksomhet til Stavanger, var ikke HVO med i disse planene. Selskapet mente dagens teknologiske muligheter var tilstrekkelig for å opprettholde nødvendige relasjoner, noe klubbene ikke var tilfreds med. Vi er derfor glad for at Selskapet har imøtekommet krav om tettere og inkluderende HVO uansett bosted.

HMS tiltak i selskapet Bedriften har flere tiltak for å stimulere ansatte til aktivitet både offshore og i sin fritid. Hensikten er selvfølgelig å motivere til aktivitet, god helse og være robust og klar for offshore perioden. Det gjelder både friskvern, trimkort og støtte til aktiviteter, enkeltvis og i grupper. Dette er ikke like godt kjent i selskapet og bedriften kommer tilbake med fyldig oversikt over de aktiviteter det gis støtte til.

Ekofisk-komiteens Årsmøte ble avholdt på Quality airport hotel, sola denne uken og IE klubben var som vanlig invitert. Alltid hyggelig å bli inkludert, og det er nyttig våre medlemmer ute på Ekofisk å bygge relasjoner i de organisasjoner som kan påvirke arbeidsmiljø ute på enhetene. Det er disse relasjoner vi jobber tett med i det daglige. Oljepris, effektiv drift og se ting i ett større perspektiv en egen plattform/skift er viktig.

COSL
Klubben har i dag mottatt den triste beskjeden om at Statoil har valgt og terminere kontrakten med COSL Innovator med umiddelbar virkning og suspendere COSL promotor så snart den er i sikker operasjon.
Dette er svært triste nyheter og klubben jobber tett med bedriften for å sikre en ryddig prosess. Dette er det vi foreløpig vet, men klubben og bedriften vil komme med informasjon så snart vi vet noe mer.

Med Vennlig hilsen
Per Holstein, Klubbleder 92096683
Trine Lise Grindevoll, Nestleder 93459789


 
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • Ny medlemsforsikring fra ...
  IE Klubben ESS endrer forsikringsleverandør og dekninger for sine medlemmer pr 01.05.17. Forsikringene ble fly...
 • Følg Landsmøte i Industri...
  Steam Live
 • Nytt forhandlingsmøte med...
  Klubbene var i forhandlinger med bedriften torsdag 16.03.17 angående ny særavtale. Vi er ikke helt i mål men d...
 • Månedsmøter med ESS
  Klubben var i månedsmøte med bedriften mandag 06.03.17, hvor flere saker ble diskutert. Den store saken som vi...
 • Klubbleder på befaring på...
  Industri Energi Sentralt besluttet å se nærmere på Cat – J riggen før den forlater verftet i Korea. I sa...
 • Små lyspunkte i barnsjen
  Markedet viser fortsatt ingen tegn til bedring og aktiviteten er fortsatt lav på de fleste av innretningene. O...
 • Ptil´s Oppsummering av ti...
  Ptil arrangerte 4 november en oppsummering av de funn som er gjort i forbindelse med revisjon av arbeidstakerm...
 • IE klubben støtter de str...
  Det er uhørt at Norsk olje og gass ved Karl Erik Schøtt-Pedersen prøver å bruker små forbund for å presse de s...
 • Fellesinfo vedrørende ned...
  Klubbene har onsdag 07.09.16 vært på drøftelsesmøte med bedriften. På agenda stod sysselsetting. Dessverre vis...
 • Litt nytt fra kvartalsmøt...
  Eli Aga blir ny administrerende direktøri ESS Support services og ESS Mobile Units Offshore fra 1 september. S...
 • Omsider er vi enig om bem...
  Da er endelig bedriften kommet i mål sammen med klubbene om antall og behov for personell på Zephyrus. Det har...
 • Enighet i meklingen på so...
  Industri Energi og Norsk olje og gass ble kl 03:55 natt til lørdag enige om et resultat som innebærer opprykk ...
 • Medling på sokkeloppgjøre...
  I går startet meklingen mellom IndustriEnergi og Norsk olje og gass på operatør-, boring-, og forpleiningsavta...
 • Enighet på NR området
  Klubben er glad for at vi unngikk streik på NR området. Det som var viktigst for oss var å forhindre forringin...
 • Mekling på begge tariffom...
  Mekling for NR oppgjøret starter mandag 20.06 og skal være ferdig 21.06.16.Om ikke enighet kan det bli streik ...
 • Oppdatering etter kvartal...
  i kvartalsmøte med selskapet var bl.a disse saker på agendaen: Tilgang til skiftplaner,Sykefravær, Opparbeidin...
 • NR forhandlingene er star...
  Klubbleder er nå i Oslo under årets hovedforhandling med Norsk rederiforbund. Det blir ikke enkle forhandlinge...
 • OBF forhandlingene på NOG...
  NOG har bedt om en utsettelse av forhandlingene som skulle startet til uken. Det er det forståelse for i forbu...
 • En surrealistisk slutt på...
  Det helt utenkelige har skjedd, at hovedrotoren faller av og 13 oljekamerater brått blir revert bort. Familie ...
 • Eldre arbeidstakere på No...
  Klubben var på seminar med Safe og bedriften angående eldre arbeidstakere på Norsk sokkel. Etter 1. juli i år ...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as