Lønnsoppgjøret
IndustriEnergi kom til enighet med Offshore Norge og følgende tillegg ble gitt.Generelt tillegg på lønnsmatrisen kr 41700 gjeldene fra 01.06.23.For boring og forpleiningen er etterslepet på kr 6747det totale lønnstillegget for forpleiningen blir ...
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Info uke 6
Permittering, og bruk av midlertidige ansatte
Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til permittering samtidig som bedriften har sagt opp personell. Klubben har tatt dette opp med bedriften flere ganger og krevd stopp for bruk av midlertidige ansatte, men dessverre her hører ikke bedriften på oss.
ESS hevder de forholder seg til AML og ser ikke noe ulovlig i dette. Vi deler ikke dette synet og begge klubbene har tatt ut tvist i saken og vi vil ha møte med NOG torsdag 11.02.16. Vi mener bestemt at bruk av midlertidige ansatte synliggjør at en har sagt opp for mye personell og at det ikke er behov for å permittere ansatte.

Nye tolkninger av etablert avtaleverket
Vi merker et markant økende press fra bedriften angående tolkinger av avtaleverket i disfavør arbeidstakere. Dette gir oss store utfordringer med samarbeidet fremfor oss i 2016 / 17 med flere kontrakter som skal ut på anbud. Dette er krevende og gode resultater forutsetter at bedriften og klubbene har et godt og konstruktivt samarbeid, ikke at vi bruker tid på å tviste om brudd på regelverk og tariffavtalen.

Vi merker også at avstanden er blitt større når det gjelder HMS avdelingen sin tilstedeværelse i offshore avdelingen her i Stavanger, slik blir det når en sentraliserer mer og mer til Oslo. Klubbene har krevd at HVO skal ha sin tilstedeværelse i Stavanger, men dessverre her har vi heller ikke blitt hørt. Tydeligvis mener ESS at HVO kan fungere godt om en ikke sitter der offshore miljøet er.

Alt dreier seg om kostnad besparelser og ja, vi skjønner godt at bransjen har store utfordringer, men vi er sterkt imot at det skal gå utover vernetjenesten og en god HMS i bedriften. Begge klubbene har vært delaktig i prosjekter hvor en ser på kostnadsbesparelser. Når en ikke blir hørt og innspill som vi kommer med ikke blir tatt tak i fungerer ikke samarbeidet. Vi forventer reel arbeidstakemedvirkning etter Hovedavtalen og rammeforskriften §13.

Tariffoppgjøret 2016
Tariffoppgjøret 2016 er ikke langt unna og krav til årets oppgjør må sendes klubbstyret for behandling innen 10 mars. Deretter vil en samordne dette i klubbstyret før det oversendes tariffkonferansen Industri Energi Sentralt innen fristens utløp.

Med Vennlig hilsen
Per Holstein, Klubbleder 92096682
Trine Lise Grindevoll, Nestleder 93459789


 
   Del på:         
 
 
Arkiv
 • Følg Landsmøte i Industri...
  Steam Live
 • Nytt forhandlingsmøte med...
  Klubbene var i forhandlinger med bedriften torsdag 16.03.17 angående ny særavtale. Vi er ikke helt i mål men d...
 • Små lyspunkte i barnsjen
  Markedet viser fortsatt ingen tegn til bedring og aktiviteten er fortsatt lav på de fleste av innretningene. O...
 • Ptil´s Oppsummering av ti...
  Ptil arrangerte 4 november en oppsummering av de funn som er gjort i forbindelse med revisjon av arbeidstakerm...
 • IE klubben støtter de str...
  Det er uhørt at Norsk olje og gass ved Karl Erik Schøtt-Pedersen prøver å bruker små forbund for å presse de s...
 • Enighet i meklingen på so...
  Industri Energi og Norsk olje og gass ble kl 03:55 natt til lørdag enige om et resultat som innebærer opprykk ...
 • Medling på sokkeloppgjøre...
  I går startet meklingen mellom IndustriEnergi og Norsk olje og gass på operatør-, boring-, og forpleiningsavta...
 • NR forhandlingene er star...
  Klubbleder er nå i Oslo under årets hovedforhandling med Norsk rederiforbund. Det blir ikke enkle forhandlinge...
 • OBF forhandlingene på NOG...
  NOG har bedt om en utsettelse av forhandlingene som skulle startet til uken. Det er det forståelse for i forbu...
 • En surrealistisk slutt på...
  Det helt utenkelige har skjedd, at hovedrotoren faller av og 13 oljekamerater brått blir revert bort. Familie ...
 • Eldre arbeidstakere på No...
  Klubben var på seminar med Safe og bedriften angående eldre arbeidstakere på Norsk sokkel. Etter 1. juli i år ...
 • Ytterligere behov for per...
  Klubben ble torsdag informert under drøftelser, at ESS dessverre må gå til nye permitteringer!
 • Statoil terminerer kontra...
  Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir su...
 • Årsmøte 2016 avholdt i St...
  Vel blåst årsmøte og tillitsvalgt konferanse. Sammen med IE klubben i COOR ble det avholdt en flott konferanse...
 • Industri Energi klubben i...
  Mandag 22 februar flytter klubben til Forus Øst og adressen er da Forusparken 12. Kontoret ligger i 2 eta...
 • Permittering, og bruk av ...
  Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til perm...
 • Utfordrende tider
  Industri Energi klubben og Safe hadde møte med Ptil 03.02.16 hvor vi la frem de utfordringer som forpleiningsb...
 • ESS Support Service går t...
  Konklusjonen etter flere drøftelsesmøter med bedriften er permittering av 13 ansatte.
 • Siste nytt fra kvartalsmø...
  Her kommer litt info om noen av sakene som var diskutert på kvartalsmøtet med bedriften mandag 18.mai.
 • Dine rettigheter ved nedb...
  Mange bedrifter rammes av nedbemanninger i disse dager. Her kommer et tilbud til deg som vil lære mer om dine ...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as