Lønnsoppgjøret 2021 er i havn
Fra 1. april tilkommer en engangsutbetaling på 1075, inkluder feriepenger og sokkelkompensasjon. fra 1 juni legges det på lønnmatrisen (4A, 2b) 21.100.- inkluder sokkel og feriepenger, som også inkluderer det sentrale tillegget. Vedrørende 4A, 2b ...
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Info uke 50
Årsmøte 2016 er lagt til Stavanger
Dato for årsmøte 2016 blir 24 februar, med påfølgende tillitsvalgt konferanse 24 og 25 på Choise energi Stavanger som vi har sammen med IE klubben i COOR
Årsmøte/Tillitsvalg konferanse
Klubben vil ha årsmøte og tillitsvalg konferanse i stavanger 24/25 februar 2016 i Stavanger. Årsmøte og konferansen vil bli over 2 dager på Choice Energi Hotell i Stavanger. Klubben oppfordrer alle tillitsvalgte til og melde seg på slik en for en god og jevn fordeling fra de forskjellige enheter som vi har. Påfølgende tillitsmannskonferanse vil vi i sammen med våres gode og gamle kolleger fra IE klubben i COOR. Påmelding sendes til Torunn Husebø: Torunn.Husebo@ess-norway.com.

Plan Fadder
Årsmøte 2015 ga sin tilslutning til at klubben skulle inngå en avtale med Plan Fadder tilsvarende ett kronebeløp pr medlem. Styret har fulgt opp dette og klubben har pr i dag avtale som støtter to fadderbarn.
Alifane er 4 år født 18. april 11, og bor i Mulanje, en provins i Malawi. Hun har to søsken på 15 og 8 år. Om dagen deltar hun på ett dagsenter drevet av lokalt helsesenter, mens foreldrene er ute og jobber på markene. En frisk og aktiv jente som liker musikk og dans.
Rose er det andre fadderbarnet klubben støtter. Hun er født 6. mars 2011 og bor i Syd Sudan, sammen med sine foreldre og søsken. Familien driver gårdsbruk i det fattige landet og livnærer seg ved å dyrke Mais, Simsim, Dura og Cassavi.
Det er mulig å sende en hilsen eller på annen måte å ha kontakt med fadderbarna om du ønsker. Da tar du kontakt med klubben så du får de opplysninger du har behov for.
selv om klubbens økonomi er betydelig endret, innstiller klubbstyret på fortsatt støtte til planfadder kommende år.
 
Bruk av midlertidig ansatte
Det har i det siste kommet skarp kritikk til HR avdelingen fra klubben angående bruk av midlertidig ansatte. Klubben vil presisere at dette er rettet mot ledelsen i selskapet som har hovedansvaret. Vi har noen fantastiske jenter som arbeider som personal koordinatorer og de gjør en kjempe jobb ut mot alle ansatte utafra de retningslinjer som blir gitt.
Forhandlingsmøte
IE og SAFE klubben har hatt forhandlingsmøte med bedriften angående bruk av midlertidige ansatte. Dette er noe klubbene vil ha stopp for, men dessverre så er ikke bedriften av samme oppfatning. Dialogen med bedriften er ennå ikke avsluttet og vi håper at vi skal komme til en enighet.
Partene har avtalt nytt møte mandag 14.12.15.


Med Vennlig hilsen
Per Holstein, Klubbleder 92096682
Trine Lise Grindevoll, Nestleder 93459789


 
   Del på:         
 
 
Arkiv
 • Ptil med ny undersøkelse ...
  Petroleumstilsynet ønsker igjen å kartlegge HMS-tilstanden innen olje og gass offshore og på land. Alle som jo...
 • Ny Særavtale signert
  Ny særavtale er inngått, gjeldende fra 1 mai 2017. Det er og signert avtale om innarbeiding av fritid og - sky...
 • Ny medlemsforsikring fra ...
  IE Klubben ESS endrer forsikringsleverandør og dekninger for sine medlemmer pr 01.05.17. Forsikringene ble fly...
 • Følg Landsmøte i Industri...
  Steam Live
 • Nytt forhandlingsmøte med...
  Klubbene var i forhandlinger med bedriften torsdag 16.03.17 angående ny særavtale. Vi er ikke helt i mål men d...
 • Klubbleder på befaring på...
  Industri Energi Sentralt besluttet å se nærmere på Cat – J riggen før den forlater verftet i Korea. I sa...
 • Små lyspunkte i barnsjen
  Markedet viser fortsatt ingen tegn til bedring og aktiviteten er fortsatt lav på de fleste av innretningene. O...
 • Ptil´s Oppsummering av ti...
  Ptil arrangerte 4 november en oppsummering av de funn som er gjort i forbindelse med revisjon av arbeidstakerm...
 • IE klubben støtter de str...
  Det er uhørt at Norsk olje og gass ved Karl Erik Schøtt-Pedersen prøver å bruker små forbund for å presse de s...
 • Enighet i meklingen på so...
  Industri Energi og Norsk olje og gass ble kl 03:55 natt til lørdag enige om et resultat som innebærer opprykk ...
 • Medling på sokkeloppgjøre...
  I går startet meklingen mellom IndustriEnergi og Norsk olje og gass på operatør-, boring-, og forpleiningsavta...
 • NR forhandlingene er star...
  Klubbleder er nå i Oslo under årets hovedforhandling med Norsk rederiforbund. Det blir ikke enkle forhandlinge...
 • OBF forhandlingene på NOG...
  NOG har bedt om en utsettelse av forhandlingene som skulle startet til uken. Det er det forståelse for i forbu...
 • En surrealistisk slutt på...
  Det helt utenkelige har skjedd, at hovedrotoren faller av og 13 oljekamerater brått blir revert bort. Familie ...
 • Eldre arbeidstakere på No...
  Klubben var på seminar med Safe og bedriften angående eldre arbeidstakere på Norsk sokkel. Etter 1. juli i år ...
 • Ytterligere behov for per...
  Klubben ble torsdag informert under drøftelser, at ESS dessverre må gå til nye permitteringer!
 • Statoil terminerer kontra...
  Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir su...
 • Årsmøte 2016 avholdt i St...
  Vel blåst årsmøte og tillitsvalgt konferanse. Sammen med IE klubben i COOR ble det avholdt en flott konferanse...
 • Industri Energi klubben i...
  Mandag 22 februar flytter klubben til Forus Øst og adressen er da Forusparken 12. Kontoret ligger i 2 eta...
 • Permittering, og bruk av ...
  Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til perm...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as