Lønnsoppgjøret
IndustriEnergi kom til enighet med Offshore Norge og følgende tillegg ble gitt.Generelt tillegg på lønnsmatrisen kr 41700 gjeldene fra 01.06.23.For boring og forpleiningen er etterslepet på kr 6747det totale lønnstillegget for forpleiningen blir ...
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Ukeinfo
Siste nytt fra kvartalsmøtet
Her kommer litt info om noen av sakene som var diskutert på kvartalsmøtet med bedriften mandag 18.mai.
 

Som de fleste allerede har lest, varslet bedriften på kvartalsmøtet mandag 18.05 at de vurderer å si opp lokale avtaler med klubben, herunder sykelønnsavtalen som sikrer ansatte full lønn under sykdom i inntil 12 måneder og lønn under foreldrepermisjon. For den enkelte betyr dette at de selv må søke NAV om penger når de blir syke eller skal ut i permisjon og at ESS ikke forskutterer lønn. Det betyr også at de som blir syke eller skal ut i permisjon vil tape penger ettersom at ESS i dag dekker mellomlegget mellom de 6G som NAV dekker og opptil faktisk lønn. Dette er et steg i gal retning som klubben aller helst vil unngå. Her er det viktig å få snudd den negative trenden vi er inne i da dette er noe som vil ramme alle! Klubben er overbevist om at vi alle i sammen skal komme oss over denne kneiken i sammen med ESS, slik vi framdels skal være en foretrukken samarbeidspartner i det fremtidige markedet.

Klubben har også påpekt viktigheten med at ESS må forbedre sin sosiale profil for de ansatte slik at en føler en god tilhørighet i bedriften og at ansatte ikke bare er et nr i rekken. Dette er noe bedriften ønsker å bli bedre i.

Når det gjelder COOR og virksomhetsoverdragelsen går alt som planlagt så langt. Reservasjonsretten er nå gått ut og endelig liste begynner å nærme seg klar. Da vil klubbene få den oversendt for kvalitetssikring. Vi følger dette tett og jobber for at dette skal gå så smertefritt som mulig.

Vi diskuterte også COPNO effektiviseringsprosjektet der vi fikk opplyst at det skulle være nytt møte i styringsgruppen for å sjekke at forutsetningene var på plass før nedtrekket på de tre plattformene blir gjort 1.6.15. Begge klubbene har påpekt viktigheten med at dette skal være på plass før en starter opp prosjektet. I prøveprosjektet er det viktig med engasjement, konkret og skriftlige tilbakemeldinger på de elementer som er på plass og de elementer som ikke fungerer. Konsekvensanalyse utarbeides og skal gjennomføres på alle skift og enheter, med signatur. ALLE avvik fra SoW må registreres slik at reelt arbeidsomfang blir vurdert mot bemanning.

Bedriften informerer om at Edvard Grieg er ytterligere forsinket, da løftefartøyet ikke kommer som avtalt. Den 25.juni blir mannskap med Boreas ut på feltet og gradvis gjør klart for Edvard Grieg når den kommer på plass. Hookupen er beregnet til å ta ca. 4 mnd, så er den klar for full drift.

Goliat er nå kommet på plass og det jobbes med forankring og påkobling av landstrøm. Superior vil gå opp til Goliat i juni/juli. Forsinkelsen legger ett ekstra press på vinduet Superior kan være i Barentshavet, og må forlate feltet i slutten av september.

Bransjen har vært gjennom tøffe tak det siste året, og flere tusen arbeidstakere er rammet. Det ser ikke ut til at dette bedrer seg før operatørene tar opp aktiviteten igjen. Det ser ikke ut til at det skjer med det første og bedriften må tilpasse seg situasjonen. Klubben arbeider for fullt med å hjelpe alle medlemmer som ønsker bistand i kommende 15,1 samtaler slik at vi for avviklet dem på en god og ryddig måte.

MVH

Per Holstein 92096683

Trine Lise Grindevoll 93459789 
   Del på:         
 
 
Arkiv
 • Følg Landsmøte i Industri...
  Steam Live
 • Nytt forhandlingsmøte med...
  Klubbene var i forhandlinger med bedriften torsdag 16.03.17 angående ny særavtale. Vi er ikke helt i mål men d...
 • Små lyspunkte i barnsjen
  Markedet viser fortsatt ingen tegn til bedring og aktiviteten er fortsatt lav på de fleste av innretningene. O...
 • Ptil´s Oppsummering av ti...
  Ptil arrangerte 4 november en oppsummering av de funn som er gjort i forbindelse med revisjon av arbeidstakerm...
 • IE klubben støtter de str...
  Det er uhørt at Norsk olje og gass ved Karl Erik Schøtt-Pedersen prøver å bruker små forbund for å presse de s...
 • Enighet i meklingen på so...
  Industri Energi og Norsk olje og gass ble kl 03:55 natt til lørdag enige om et resultat som innebærer opprykk ...
 • Medling på sokkeloppgjøre...
  I går startet meklingen mellom IndustriEnergi og Norsk olje og gass på operatør-, boring-, og forpleiningsavta...
 • NR forhandlingene er star...
  Klubbleder er nå i Oslo under årets hovedforhandling med Norsk rederiforbund. Det blir ikke enkle forhandlinge...
 • OBF forhandlingene på NOG...
  NOG har bedt om en utsettelse av forhandlingene som skulle startet til uken. Det er det forståelse for i forbu...
 • En surrealistisk slutt på...
  Det helt utenkelige har skjedd, at hovedrotoren faller av og 13 oljekamerater brått blir revert bort. Familie ...
 • Eldre arbeidstakere på No...
  Klubben var på seminar med Safe og bedriften angående eldre arbeidstakere på Norsk sokkel. Etter 1. juli i år ...
 • Ytterligere behov for per...
  Klubben ble torsdag informert under drøftelser, at ESS dessverre må gå til nye permitteringer!
 • Statoil terminerer kontra...
  Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir su...
 • Årsmøte 2016 avholdt i St...
  Vel blåst årsmøte og tillitsvalgt konferanse. Sammen med IE klubben i COOR ble det avholdt en flott konferanse...
 • Industri Energi klubben i...
  Mandag 22 februar flytter klubben til Forus Øst og adressen er da Forusparken 12. Kontoret ligger i 2 eta...
 • Permittering, og bruk av ...
  Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til perm...
 • Utfordrende tider
  Industri Energi klubben og Safe hadde møte med Ptil 03.02.16 hvor vi la frem de utfordringer som forpleiningsb...
 • ESS Support Service går t...
  Konklusjonen etter flere drøftelsesmøter med bedriften er permittering av 13 ansatte.
 • Siste nytt fra kvartalsmø...
  Her kommer litt info om noen av sakene som var diskutert på kvartalsmøtet med bedriften mandag 18.mai.
 • Dine rettigheter ved nedb...
  Mange bedrifter rammes av nedbemanninger i disse dager. Her kommer et tilbud til deg som vil lære mer om dine ...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as