Lønnsoppgjøret 2021 er i havn
Fra 1. april tilkommer en engangsutbetaling på 1075, inkluder feriepenger og sokkelkompensasjon. fra 1 juni legges det på lønnmatrisen (4A, 2b) 21.100.- inkluder sokkel og feriepenger, som også inkluderer det sentrale tillegget. Vedrørende 4A, 2b ...
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Nyttig info for deg som er ung og midlertidig ansatt ("konraktsvikar") i ESS. 
 

Pr. i dag har ESS 58 midlertidig ansatte renholdere og 22 midlertidig ansatte kokker. Dette betyr at man ikke er fast ansatt eller har fast lønn hos ESS, men får kontrakt og blir avlønnet for hver tur arbeidet offshore. For å ivareta Dere har klubben avtalt med bedriften at Dere både skal benyttes og ansettes etter ansiennitet. Lokalavtalen pkt 4 og pkt 7 utdyper dette.

Jeg har alt jobbet 1460 timer i år og er igjen på vei ut i havet. Klubben har avtalt at noen timer arbeidet ett år kan overføres påfølgende år. Hvordan virker dette?

Korte velferdspermisjoner, slik som: dokumentert sykdom i nærmeste familie, dødsfall i nærmeste familie, konfirmasjon av egne barn og adopsjon, gis i henhold til gjeldende Overenskomst pkt 16 Med nærmeste familie og samboer, se definisjoner i Overenskomst pkt 16.5 for offshore ansatte.

 
 
Annonser
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as