Lønnsoppgjøret 2021 er i havn
Fra 1. april tilkommer en engangsutbetaling på 1075, inkluder feriepenger og sokkelkompensasjon. fra 1 juni legges det på lønnmatrisen (4A, 2b) 21.100.- inkluder sokkel og feriepenger, som også inkluderer det sentrale tillegget. Vedrørende 4A, 2b ...
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Endringer i stipendordningen til AOF har medført avslag på søknad om å få dekket reisekostnader i forbindelse fagbrevkurset. IndustriEnergi tar afære og ordner opp, slik at reisekostnader dekkes, uavhengig om kurset blir forskuttert av arbeidsgiver.
Basiskurs nr 1, Dette er kurset å starte med som ny eller gammel tillitsvalgt /medlem. Basiskursets hovedmålgruppe er medlemmer og nye tillitsvalgte. Kurset vil gi deltagerne en grunnleggende forståelse og innsikt i de viktigste kompetanseområder for en tillitsvalgt.
Planer om å ta fagbrev som kokk eller renholder? Som medlem av Industri Energi kan du søke om utdanningstipend og få  økonomisk støtte til å gjennomføre dine studier.
 
 
Annonser
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as