Forbundslederen besøkte sokkelens gigant, Ekofisk
Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi besøkte forrige uke Ekofisk og ble mektig imponert. – Ekofisk er en gigant! Det var første feltet på sokkelen. Og det blir kanskje et av de siste som stenges ned, sier han.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Her følger en kort oversikt over noen retningslinjer for sykemeldte, og hvilke ordninger NAV har å tilby. Det finnes mange regler og spesifiseringer innenfor dette, og mer utfyllende informasjon finnes på NAV sine nettsider.

Bedriften har inngått en samarbeidsavtale med Trygdeetaten om Inkluderende Arbeidsliv (IA).  Etter folketrygdloven § 8-25 kan de ansatte ved bedriften fratas muligheten for egenmeldinger dersom turnusordninger, reisevei eller lignende medfører at det ikke er mulig å møte på arbeid umiddelbart etter et sykefravær. Etter anbefaling fra bedriftens IA-utvalg er det imidlertid besluttet å innføre egenmelding som en prøveordning fra 1. januar 2006.

En kraftig dokumentar, som dokumenterer effekten av å slippe kapitalen og de kapitalistiske krefter helt fri. Til ettertanke for alle, som er usikker på hvilke enorme krefter vi snakker om.
 
 
Annonser
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as