Lønnsoppgjøret 2021 er i havn
Fra 1. april tilkommer en engangsutbetaling på 1075, inkluder feriepenger og sokkelkompensasjon. fra 1 juni legges det på lønnmatrisen (4A, 2b) 21.100.- inkluder sokkel og feriepenger, som også inkluderer det sentrale tillegget. Vedrørende 4A, 2b ...
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Her er forhandlingsprotokollen fra NOG oppgjøret 2014

Her Link til tariffavtalen: Faste Installasjoner   (NOG),

Bestemmelsene får anvendelse for arbeidstakere som arbeider på faste installasjoner (OLF-området) på norsk kontinentalsokkel og som avlønnes i henhold til overenskomstens lønnsdel.

Her er Link:     tariffavtalen for flyterigger.
Lønnstabell og innplassering ligger som word-fil i bunnen av siden

Her ligger å lønnstabellen i PDF- format. Den vil kunne leses eller skrives ut etter ønske. For beste visning, høyreklikk på fila og velg " åpne vedlegg i nytt vindu"

Arbeidstakere som arbeider avvikende skiftordninger fra 2-4 (1.460 T/år) skal lønnes etter den til enhver tid gjeldende lønnstabell. Arbeidstakere som arbeider 1.582 t/år (2:3 2:4 skiftordning) skal således lønnes etter lønnstabell tillagt 7,0 %. Timesatser økes tilsvarende.
Nattillegg pr.time: kr. 55,-
Helligdagsgodtgjørelse: kr. 1.530,-

 
 
Annonser
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as