Lønnsoppgjøret 2021 er i havn
Fra 1. april tilkommer en engangsutbetaling på 1075, inkluder feriepenger og sokkelkompensasjon. fra 1 juni legges det på lønnmatrisen (4A, 2b) 21.100.- inkluder sokkel og feriepenger, som også inkluderer det sentrale tillegget. Vedrørende 4A, 2b ...
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Forsikringer
Noen forsikringer er kollektivt knyttet direkte til ditt medlemsskap i Industri Energi / LO sentralt:
Innbo forsikring, Grunnforsikring, Reiseforsikring og Advokatforsikring.

Så kan du være medlem av klubbens lokale forsikring:
IE Klubben ESS endrer forsikringsleverandør og dekninger for sine medlemmer pr 01.05.17. Forsikringene ble flyttet fra SpareBank1 til Codan og det ble gjort endringer i dekningene. Det ble samtidig etablert helseforsikring i Vertikal. Se vedlagt informasjonsbrosjyre.....
Vi får en del henvendelser i disse nedbemanningstider om medlemskap og forsikringer. Her er en link til god info om dette!
Som medlem i Industri Energihar du tilgang til juridisk hjelp i arbeidsforholdet. Dette gjelder når du som medlem får et problem som er relatert til ansettelsesforholdet ditt og dette ikke lar seg løse uten at det kobles inn jurist/advokat.
Denne forsikringen inngår i kontingent og har kodebokstav G på medlemskortet.
Personforsikring – engangsutbetalinger:
Forsikringsordningen som er beskrevet i det påfølgende, gjelder ansatte i gruppen Offshore Staff, I, II, III  hos Compass Holding Norge. I tillegg til yrkesskadeforsikring omfatter personforsikringen også kollektiv ulykke og gruppelivsforsikring.
Denne forsikringen inngår i kontingenten og har kodebokstav F på medlemskortet
Denne forsikringen inngår i kontingenten og har kodebokstav H på medlemskortet.
Fra oppstarten 1. oktober og frem til i dag har HELP mottatt rett i underkant av 800 henvendelser/saker fra medlemmer i Industri Energi, noe som tilsvarer omtrent 15 henvendelser daglig.
Få gratis råd og bistand ved arv, familierett, kjøpsrett, identitetstyveri, kontrakter m.m. Ingen egenandel. Industri Energi er det første fagforbundet som har Advokatforsikring inkludert som medlemsfordel.
 
 
Annonser
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as