Lønnsoppgjøret 2021 er i havn
Fra 1. april tilkommer en engangsutbetaling på 1075, inkluder feriepenger og sokkelkompensasjon. fra 1 juni legges det på lønnmatrisen (4A, 2b) 21.100.- inkluder sokkel og feriepenger, som også inkluderer det sentrale tillegget. Vedrørende 4A, 2b ...
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Her er oppdatert informasjon fra HVO Jan Åge Olsvik
HMS -AKAN
Er du bekymret for en medarbeider eller kollega? Skal vi bry oss når noen drikker for mye på firmafesten eller møter på jobb i bakrus?
AKAN utvalget er et overordnet utvalg som utarbeider retningslinjer for AKAN-arbeidet i ESS offshore. Utvalget raporterer til Offshore AMU.
Styret i ESS Support Services har utarbeidet en strategiplan for å øke nærværet i bedriften. I denne planen er det vedtatt å sette ned et utvalg - Prosjektgruppe Nærvær.
Den 11.05.06 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å lage en ny HMS håndbok i selskapet. Oppdragsgiver var styret i ESS, Og gruppen var sammensatt av vernetjenesten, fagforeningene, HMS avdelingen og BHT. I tillegg er Aconda (konsulentselskap) og Petroleumstilsynet (Ptil) konsultert.
 
 
Annonser
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as