Lønnsoppgjøret 2021 er i havn
Fra 1. april tilkommer en engangsutbetaling på 1075, inkluder feriepenger og sokkelkompensasjon. fra 1 juni legges det på lønnmatrisen (4A, 2b) 21.100.- inkluder sokkel og feriepenger, som også inkluderer det sentrale tillegget. Vedrørende 4A, 2b ...
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 

Bedriftsforeningen som er medlem av Industri Energi IE er underlagt dette forbundet og LO`s vedtekter og bestemmelser. Klubben har som formål å organisere alle i ESS, inn under IndustriEnergi. Opprette avtaler for å sikre medlemmenes arbeidsvilkår og gå aktivt inn for å bedre arbeidsforholdene for alle som arbeider innen for området. Verne mot vilkårlige oppsigelser og støtte medlemmene ved godkjente arbeidsnedleggelser. Arbeide for en best mulig teoretisk og praktisk yrkesopplæring. Arbeide for at sikkerhetsforhold og arbeidsmiljøet blir best mulig. Utvikle samarbeid med fagorganiserte også i andre land
I følge klubbens vedtekter pkt 7.13 skal det velges to revisorer, en intern og en ekstern
Klubbens valgkomite, valgt på klubbens årsmøte ihht klubbens vedtekter
 
 
Annonser
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as