Lønnsoppgjøret 2021 er i havn
Fra 1. april tilkommer en engangsutbetaling på 1075, inkluder feriepenger og sokkelkompensasjon. fra 1 juni legges det på lønnmatrisen (4A, 2b) 21.100.- inkluder sokkel og feriepenger, som også inkluderer det sentrale tillegget. Vedrørende 4A, 2b ...
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Forpleining innen kontraktør leser fra kolonne 4.
info uke 16
Info uke 48
Vi har en god dialo grundt tema rulering og enig om videre fremdrift. Målsetningen er en god HMS lavere sykefraver, team sammensetning, basert på fakta og skikkelig begrunnelse, derfor sendes saken til AMU for videre behandling.
Vi ønsker og få satt ned en arbeidsgruppe hvor klubbene, vernetjeneste samt drift er involvert.
Info uke 11
Klubbene var i forhandlinger med bedriften torsdag 16.03.17 angående ny særavtale. Vi er ikke helt i mål men det er forhandlingsvilje på begge sider av bordet og vi håper å ha en avtale på plass om ikke for lenge.
Industri Energi Sentralt besluttet å se nærmere på Cat – J riggen før den forlater verftet i Korea. I sammenheng med at Industri Energi sentralt befarer riggen, inviterte de med klubbleder fra ESS og Oceaneringing som har fått kontrakten på riggene.
Ptil arrangerte 4 november en oppsummering av de funn som er gjort i forbindelse med revisjon av arbeidstakermedvirkning i kontraktsammenheng i forpleining. Ptil var klar på at det er stor risiko knyttet til at selskapene underbyr hverandre, på bekostning av manglende risikovurdering rundt valgt bemanning.
Info uke 17
Det helt utenkelige har skjedd, at hovedrotoren faller av og 13 oljekamerater brått blir revert bort. Familie og venner venter forgjeves på sine kjære, som ikke kommer tilbake etter endt offshorperiode. Våre tanker går til de etterlatte i denne tragiske helikopterulykken som fant sted  utenfor bergen. 
Alt annet blir ubetydelig i en slik sammenheng. Vi forventer at mynigheter finner årsaken bak en slik hendlese og tar grep som sikrer trygg offshorereise. 
Info uke 16
Klubben var på seminar med Safe og bedriften angående eldre arbeidstakere på Norsk sokkel. Etter 1. juli i år vil stillingsvernet øke til 70, dessverre så har NOG ingen holdning til denne saken men forholder seg til loven. Vi ser at operatørselskapene tilbyr sluttpakker til dem som er 58 pluss, men vi som kontraktør kan drømme om slike tiltak.
Info uke 11
Klubben ble torsdag informert under drøftelser, at ESS dessverre må gå til nye permitteringer!
Info
Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir suspendert.
 
Ukeinfo uke 9
Vel blåst årsmøte og tillitsvalgt konferanse. Sammen med IE klubben i COOR ble det avholdt en flott konferanse med fantastiske foredragsholdere og gamle kollegaer. 
 
ute 7
Mandag 22 februar flytter klubben til Forus Øst og adressen er da Forusparken 12. Kontoret ligger i 2 etasje ved Kiwi butikken hvor vi har god utsikt over til ESS sine nye lokaler i 2020Park.
Info uke 6
Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til permittering samtidig som bedriften har sagt opp personell. Klubben har tatt dette opp med bedriften flere ganger og krevd stopp for bruk av midlertidige ansatte, men dessverre her hører ikke bedriften på oss.
Info uke 5
Industri Energi klubben og Safe hadde møte med Ptil 03.02.16 hvor vi la frem de utfordringer som forpleiningsbransjen sliter med. Det var et godt og konstruktivt møte hvor Ptil fikk detaljert og god info om problemene vi har.
Felles info!
Konklusjonen etter flere drøftelsesmøter med bedriften er permittering av 13 ansatte.
Info uke 50
Dato for årsmøte 2016 blir 24 februar, med påfølgende tillitsvalgt konferanse 24 og 25 på Choise energi Stavanger som vi har sammen med IE klubben i COOR
Fellesinfo fra Industri Energi klubben og SAFE klubben i ESS
Klubbene har i dag krevd forhandlingsmøte med bedriften innen 8 dager!
Ukeinfo 48
Det er gledelig å kunne melde at Industri Energi tar kravene fra forpleiningskonferansen alvorlig og kommer til å fremme saken til PTIL. Vi konstaterer at SAFE har gjort det samme, noe som er positivt. Her må vi stå sammen da dette er et stort problem som gjelder hele forpleiningsbransjen.
Info uke 46
Onsdag 18. november klokken 18.00 gjennomfører El & IT Forbundet, Fellesforbundet, FLT, Industri Energi, Lederne, NITO og SAFE en felles politisk markering utenfor Oljemuseet i Stavanger under hovedparolen: Norge trenger oljeindustrien! 
info uke 45
Det ble avholdt Forpleiningskonferansen i Stavanger 28-29 november hvor alle forpleiningsklubbene i Industri Energi var med. Det var over 50 tillitsvalgte og verneombud som deltok og tilbakemeldingene vi har fått er meget positive. En enstemmig konferanse påpekte at det var på tide og særs nødvendig at vi får tilbake en arena hvor forpleiningen kan møtes.
 
 
 
Annonser
Arkiv
 • 8 kokker får tilbud om jo...
  I møtet med bedriften mandag, kunne bedriften komme med den positive nyheten om at 8 kokker får tilbud om jobb...
 • Høyt sykefravær samt krav...
  Dessverre så viser sykefraværsstatistikken for september også, urovekkende høyt sykefravær.Noen rigger sliter ...
 • Stor spenning til torsdag...
  Det var tilknyttet stor spenning til torsdagens kvartalsmøte som IE og Safe hadde med bedriften. Foruten vanli...
 • Utfordringer står i kø ut...
  «Sommeren» er på hell og vi alle er tilbake igjen på jobb.Utfordringene står i kø, og 20 august star...
 • Bedriften sier opp Lokala...
  Bedriften sier opp alle avtaler som de har med klubbene!!Klubben har fått melding fra ESS at de vil si opp lok...
 • Sentralisering
  Det kuttes også i administrasjonen og 115 stillinger skal bli til 90. Ellers litt om oppsummeringsmøtet 17.6 o...
 • Anbudsprosess på ville ve...
  Anbudsprosessen rundt Statfjord/Snorre kontrakten er omtalt i Stavanger Aftenblad 08.06.15. ESS var represente...
 • Varslet streik på NR områ...
  Torsdag 21. mai ble det som kjent brudd iforhandlingene mellom Norges Rederiforbund og Industri Energi i årets...
 • Siste nytt fra kvartalsmø...
  Her kommer litt info om noen av sakene som var diskutert på kvartalsmøtet med bedriften mandag 18.mai.
 • Lønnsoppgjøret i havn!
  Utfyllende info om lønnsoppgjøret. Protokollen ble signert sent torsdag kveld!Litt om oppsigelsene og 15.1 sa...
 • ESS vil si opp ytterlig 1...
  Klubbene ble på kort varsle innkalt til møte vedrørende bemanningssituasjonen i bedriften. 120 ansatte mente b...
 • Uken som har gått!
  I uken som går mot slutten har klubben hatt AU møte og styremøte. Her har vi bla. startet å støtte 2 jenter, ...
 • Ukeinfo 16
  Årets styrkekonferanse, noen ord om forhandlingsmøte og litt om HMS
 • Påskeinfo
  Årsmøte, ny kontrakt med Prosafe.Litt om 15-1 samtaler.
 • Brytningstid
  Konflikten i Norwegian gjelder oss alle. Om hva som skjer i Norwegian og i vår egen bedrift.
 • Gode nyheter i EMOU
  -Inntil 10 oppsigelser i EMOU vil bli trukket tilbake. -Overtid for oppsagte som har jobbet mer enn 1460 timer...
 • Godt nyttår!
 • Ta ansvar, rydd opp!
 • Vi krever stans i nedbema...
 • Oppsigelser i ESS Mobile ...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as