Forbundslederen besøkte sokkelens gigant, Ekofisk
Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi besøkte forrige uke Ekofisk og ble mektig imponert. – Ekofisk er en gigant! Det var første feltet på sokkelen. Og det blir kanskje et av de siste som stenges ned, sier han.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Julehilsen 2018
Info uke 42
Info uke 39
info uke 16
Info uke 6

Sysselsetting
Bedriften vil i nærmeste fremtid nå utlyse ledige stillinger med bakgrunn i økt bemanningsbehov når vi skal bemanne opp Haven og flotell Zephyrus.
Ledige stillinger vil bli lagt ut på hjemmesiden, intranett, NAV og finn.no
Klubben oppfordrer alle tidligere ansatte hvor fortrinnsretten har gått ut og dem som har arbeidet som midlertidig ansatt til å søke på de ledige stillinger
Info uke 48
Vi har en god dialo grundt tema rulering og enig om videre fremdrift. Målsetningen er en god HMS lavere sykefraver, team sammensetning, basert på fakta og skikkelig begrunnelse, derfor sendes saken til AMU for videre behandling.
Vi ønsker og få satt ned en arbeidsgruppe hvor klubbene, vernetjeneste samt drift er involvert.
info uke 44
Det blir nå tatt in 5 kokker med fortrinnsrett i nærmeste fremtid, dette er pågrund av forventet økende aktivitet. Vi er glad for at ting begynner og røre seg sakte innen bransjen og en kan se lys i tunellen.
info 36
Klubben var i kvartalsmøte med bedriften mandag 04.09.17 hvor flere viktige saker var på agendaen. Når det gjelder sysselsetning så er det ikke så mye som skjer enda, men vi venter på spent på floatell løsningen som velges til Johan Sverdrup som starter vår/sommer 2018.
info uke 34
Vi fikk den tunge beskjed om at vi ikke fikk tildelt Aker BP kontrakten i går. Kontrakten for Aker BP omhandler Ula, Valhall som Sodexo allerede har og Skarv, Ivar Aasen samt Alvheim som Sodexo nå overtar fra ESS.
Info uke 11
Klubbene var i forhandlinger med bedriften torsdag 16.03.17 angående ny særavtale. Vi er ikke helt i mål men det er forhandlingsvilje på begge sider av bordet og vi håper å ha en avtale på plass om ikke for lenge.
Industri Energi Sentralt besluttet å se nærmere på Cat – J riggen før den forlater verftet i Korea. I sammenheng med at Industri Energi sentralt befarer riggen, inviterte de med klubbleder fra ESS og Oceaneringing som har fått kontrakten på riggene.
Ptil arrangerte 4 november en oppsummering av de funn som er gjort i forbindelse med revisjon av arbeidstakermedvirkning i kontraktsammenheng i forpleining. Ptil var klar på at det er stor risiko knyttet til at selskapene underbyr hverandre, på bekostning av manglende risikovurdering rundt valgt bemanning.
INFO uke 34
Eli Aga blir ny administrerende direktør
i ESS Support services og ESS Mobile Units Offshore fra 1 september. Styret ble orientert på tirsdag og klubbene på torsdag om selskapets nye organisasjonsstruktur. Klubben
Info uke 31
Da er endelig bedriften kommet i mål sammen med klubbene om antall og behov for personell på Zephyrus. Det har beklageligvis vært mye att og frem om hvor mange personer som skal tas inn, men nå er det avgjort at det vil bli 35 personer som vil få minimum 4 måneder engasjement med mulighet om forlengelse, så lenge vi har Zepyrus.
Info uke 25
Klubben er glad for at vi unngikk streik på NR området. Det som var viktigst for oss var å forhindre forringing av tariffavtalen som vi har opparbeidet over flere år.
info uke 24
Mekling for NR oppgjøret starter mandag 20.06 og skal være ferdig 21.06.16.
Om ikke enighet kan det bli streik på flyteriggene fra 22.06. For EMOU betyr det at to rigger kan bli berørt. 
Info uke 21
i kvartalsmøte med selskapet var bl.a disse saker på agendaen: 
 • Tilgang til skiftplaner,
 • Sykefravær, 
 • Opparbeiding av fri.
Info uke 17
Det helt utenkelige har skjedd, at hovedrotoren faller av og 13 oljekamerater brått blir revert bort. Familie og venner venter forgjeves på sine kjære, som ikke kommer tilbake etter endt offshorperiode. Våre tanker går til de etterlatte i denne tragiske helikopterulykken som fant sted  utenfor bergen. 
Alt annet blir ubetydelig i en slik sammenheng. Vi forventer at mynigheter finner årsaken bak en slik hendlese og tar grep som sikrer trygg offshorereise. 
Info uke 16
Klubben var på seminar med Safe og bedriften angående eldre arbeidstakere på Norsk sokkel. Etter 1. juli i år vil stillingsvernet øke til 70, dessverre så har NOG ingen holdning til denne saken men forholder seg til loven. Vi ser at operatørselskapene tilbyr sluttpakker til dem som er 58 pluss, men vi som kontraktør kan drømme om slike tiltak.
Info uke 11
Klubben ble torsdag informert under drøftelser, at ESS dessverre må gå til nye permitteringer!
 
 
 
Annonser
Arkiv
 • Statoil terminerer kontra...
  Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir su...
 • Årsmøte 2016 avholdt i St...
  Vel blåst årsmøte og tillitsvalgt konferanse. Sammen med IE klubben i COOR ble det avholdt en flott konferanse...
 • Industri Energi klubben i...
  Mandag 22 februar flytter klubben til Forus Øst og adressen er da Forusparken 12. Kontoret ligger i 2 eta...
 • Permittering, og bruk av ...
  Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til perm...
 • Utfordrende tider
  Industri Energi klubben og Safe hadde møte med Ptil 03.02.16 hvor vi la frem de utfordringer som forpleiningsb...
 • ESS Support Service går t...
  Konklusjonen etter flere drøftelsesmøter med bedriften er permittering av 13 ansatte.
 • Årsmøte 2016 er lagt til ...
  Dato for årsmøte 2016 blir 24 februar, med påfølgende tillitsvalgt konferanse 24 og 25 på Choise energi Stavan...
 • Samarbeidsbrudd med ESS S...
  Klubbene har i dag krevd forhandlingsmøte med bedriften innen 8 dager!
 • Industri Energi følger op...
  Det er gledelig å kunne melde at Industri Energi tar kravene fra forpleiningskonferansen alvorlig og kommer ti...
 • Politisk markering ved Ol...
  Onsdag 18. november klokken 18.00 gjennomfører El & IT Forbundet, Fellesforbundet, FLT, Industri Energi, Leder...
 • Forpleiningskonferansen 2...
  Det ble avholdt Forpleiningskonferansen i Stavanger 28-29 november hvor alle forpleiningsklubbene i Industri E...
 • 8 kokker får tilbud om jo...
  I møtet med bedriften mandag, kunne bedriften komme med den positive nyheten om at 8 kokker får tilbud om jobb...
 • Høyt sykefravær samt krav...
  Dessverre så viser sykefraværsstatistikken for september også, urovekkende høyt sykefravær.Noen rigger sliter ...
 • Stor spenning til torsdag...
  Det var tilknyttet stor spenning til torsdagens kvartalsmøte som IE og Safe hadde med bedriften. Foruten vanli...
 • Utfordringer står i kø ut...
  «Sommeren» er på hell og vi alle er tilbake igjen på jobb.Utfordringene står i kø, og 20 august star...
 • Bedriften sier opp Lokala...
  Bedriften sier opp alle avtaler som de har med klubbene!!Klubben har fått melding fra ESS at de vil si opp lok...
 • Sentralisering
  Det kuttes også i administrasjonen og 115 stillinger skal bli til 90. Ellers litt om oppsummeringsmøtet 17.6 o...
 • Anbudsprosess på ville ve...
  Anbudsprosessen rundt Statfjord/Snorre kontrakten er omtalt i Stavanger Aftenblad 08.06.15. ESS var represente...
 • Varslet streik på NR områ...
  Torsdag 21. mai ble det som kjent brudd iforhandlingene mellom Norges Rederiforbund og Industri Energi i årets...
 • Siste nytt fra kvartalsmø...
  Her kommer litt info om noen av sakene som var diskutert på kvartalsmøtet med bedriften mandag 18.mai.
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as