Forbundslederen besøkte sokkelens gigant, Ekofisk
Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi besøkte forrige uke Ekofisk og ble mektig imponert. – Ekofisk er en gigant! Det var første feltet på sokkelen. Og det blir kanskje et av de siste som stenges ned, sier han.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Dessverre er vi nå kommet i en slik situasjon at bedriften har varslet at alle ansatte på NOG området (faste installasjoner og floatell) må over på 2-3-2-4 turnus, etter tariffavtalens bestemmelse punkt 3.6 avsnitt to.
Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi besøkte forrige uke Ekofisk og ble mektig imponert. – Ekofisk er en gigant! Det var første feltet på sokkelen. Og det blir kanskje et av de siste som stenges ned, sier han.
info 1 / 2019
Ptil har gjennomført kunnskapsinnhenting,
i møte med ESS. Ptil er opptatt av at selskapene på norsk sokkel er sitt ansvar bevist i alle faser av virksomheten og som den største leverandøren, av forpleiningstjenester som er på anbud, oppleves det godt at Ptil er tett på.
Petroleumstilsynet ønsker igjen å kartlegge HMS-tilstanden innen olje og gass offshore og på land. Alle som jobber på anlegg/innretning i perioden 16. oktober til 26. november inviteres til å være med på en spørreundersøkelse. Vi oppfordrer våre medlemmer til å delta, slik at vi får best mulig grunnlag for sikkerhetsarbeidet fremover!
Klubben var i månedsmøte med bedriften mandag 06.03.17, hvor flere saker ble diskutert. Den store saken som vi hele veien har på agendaen er bedriftens bruk av midlertidige ansatte. Vi er sterkt uenig med bedriften utstrakte bruk av midlertidige ansatte i en tid hvor vi har sagt opp flere hundre gode arbeidskamerater.
Info uke 47
Markedet viser fortsatt ingen tegn til bedring og aktiviteten er fortsatt lav på de fleste av innretningene. Operatørene har ekstremt fokus på kostnader og i den sammenheng blir vi også hardt rammet med lav og svingende POB. 
Det er uhørt at Norsk olje og gass ved Karl Erik Schøtt-Pedersen prøver å bruker små forbund for å presse de store til å inngå uakseptable avtaler. Dette til tross for klausuler i tariffavtalen om at man ikke skal kunne inngå slike avtaler med andre forbund. 
Klubbene har onsdag 07.09.16 vært på drøftelsesmøte med bedriften. På agenda stod sysselsetting. Dessverre viser det seg at vi på ny er havnet i en situasjon hvor vi har en overtallighet av ansatte. 
Industri Energi og Norsk olje og gass ble kl 03:55 natt til lørdag enige om et resultat som innebærer opprykk og tillegg på rundt 15 000 kroner totalt. Det blir derfor ingen streik blant Industri Energis medlemmer på sokkelen. Operatør-, boring- og forpleiningsavtalen omfatter cirka 4000 sokkelansatte.
I går startet meklingen mellom IndustriEnergi og Norsk olje og gass på operatør-, boring-, og forpleiningsavtalen som omfatter Ca. 4000 sokkelansatte. Riksmekler er Carl Petter Martinsen
Info uke 21
Klubbleder er nå i Oslo under årets hovedforhandling med Norsk rederiforbund. Det blir ikke enkle forhandlinger, men vi er innstilt på å bruke de dager som trengs for og kunne få i land et moderat oppgjør. Klubben kommer med fyldig info om oppgjøret, straks det er avklart.
NOG har bedt om en utsettelse av forhandlingene som skulle startet til uken. Det er det forståelse for i forbundet og en har imøtekommet ønske fra Norsk olje & gass. 
Ny dato er satt til 30 mai. 
Årsmøte gjenvalgte AU medlemmer som var på valg med aklamasjon. Per Holstein og Jan Åge Olsvik ble dermed gjenvalgt, hhv som Leder og kasserer. Espen Sivertsen er valgt inn på fast plass i klubbstyret sammen med Jorunn Helgevold. se forøvrig oppdatering på hjemmesiden under klubbstyret. Det er også oppdateringer på valgkomite og klubbens revisor.
Referat fra forpleiningskonferansen 2015
27 og 28 oktober 2015 Energy Hotell – Stavanger.

INDUSTRI ENERGI inviterte til Forpleinings konferanse i Stavanger tirsdag og onsdag.

Dette er ein konferanse som har fokus på forpleining offshore.
Det var ca 50 personer tilstede på denne etterlengta konferansen.
Info uke 39.
Forhandlinger rundt ny særavtale begynner å ta form og vi har vært innom alle deler i avtalen. Til tross for de utfordringer vi har vært innom er det en god og konstruktiv tone i arbeidet som pågår, og vi erkjenner at det blir en ny hverdag for alle.
Info uke 36
Klubben gratulerer ESS Mobile Unit med kontrakten for Saipem på Scarabeo 5.

Kontrakten gjelder for 2 år med muligheter for forlengelse.

Tilbud til alle
Mange bedrifter rammes av nedbemanninger i disse dager. Her kommer et tilbud til deg som vil lære mer om dine rettigheter når bedriften må si opp ansatte.
Bedriften har valgt å trekke de varslede oppsigelsene tilbake. Dette skyldes i hovedsak at forventede oppdrag kommer tidligere enn annonsert og behov for tilpassing kan utsettes.
 
 
 
Annonser
Arkiv
 • Årsmøte 2015 er i gang på...
  Årsmøte 2015 startet på Scandic Maritim hotel Haugesund. 24 engasjerte tillitsvalgte deltar og setter dag...
 • Ny klubb på Statfjord og ...
  Ny klubb, nytt firma, ny hverdag, nye avtaler. Vil du være med på vårens spennende eventyr?
 • Bemanningssituasjonen pr....
  Foreningene har i dag hatt et møte ang bemanningssituasjonen i bedriften. Og tallene som vises er dramatiske. ...
 • Positivt møte med Coor!
  ESS Support Servise, Industri Energi klubben, SAFE klubben og Lederne har i dag avholdt møte med Coor, som ska...
 • Statoil viderefører ikke ...
  Vi er i dag orientert om at Statfjord / Snorre kontrakten er tildelt CORE Service Management. Kontrakten overf...
 • Støtte til de streikende ...
  Industri Energi klubben i ESS offshore støtter de streikende pilotene i Norwegian Air Shuttle i deres kamp. K...
 • Politisk streik, evalueri...
  Litt om streiken, og enda litt gode nyheter om ESS Mobile Units
 • Kvartalsmøte og Effektivi...
  Klubben hadde ett konstruktivt kvartalsmøte den 21. november. Vi er spesielt fornøyde med at grunnbemanningen ...
 • Presiseringer om oppsigel...
  Det registreres at feil informasjon foreligger. Her er klubbenes presiseringer angående oppsigelsesprosessen i...
 • Forpleiningskonferansen u...
 • oppsigelser EMOU
 • Oppsigelser. Ofte stilte ...
  Vi begynner å bli drevne i såkalte 15.1 samtaler i klubben og har laget en samling med de mest stilte spørsmål...
 • Ekofisk i boks!
 • Pizzakveld
 • Info uke 25
  Om styremøte, verving og ny regjering.
 • Lønnsoppgjøret på NR i ga...
  Den 26. mai møttes partene i Oslo for å forhandle frem ny tariffavtale for flyteriggene.
 • Styrke 2014
  IE klubben ESS var godt representert på Styrke 2014. konferansen gikk av stabelen 8-9 april i Haugesund og sam...
 • Klubbstyret gjenvalgt
  Årsmøtet har gjennvalgt klubbstyret uten store endringer. Både leder og nestleder gjenvalgt med aklamasjo...
 • Fellesinfo fra IE - og SA...
  En sak som ble diskutert i månedsmøte med bedriften 18.03.14, var § 26 i overenskomsten for NOG (tidliger...
 • Bedriftsstyre endret pens...
  Bedriftsstyrets flertall endret de ansattes pensjonsordning med tilbakevirkende kraft! Dette er ingen hyggelig...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as